Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

OLGU (türkçe) anlamı
1. birtakım olayların dayandığı neden ya da bu nedenlerin yol açtığı sonuç
2. vakıa
3. düşünülmüş olanın karşıtı
4. olmuş olan
5. gerçek olan
6. gerçekleşmiş olan
vakıa.
OLGU (türkçe) anlamı
7. 1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç
8. vakıa
9. Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.- O. Hançerlioğlu.
10. 2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
11. 3 . edebiyatEdebî eserlerde olayı geliştiren davranış
12. iş
OLGU (türkçe) ingilizcesi
1. n. fact
2. event
3. phenomenon
OLGU (türkçe) fransızcası
1. fait [le]
2. cas [le]
3. épisode [le]
4. phénomène [le]
OLGU (türkçe) almancası
1. n. Erscheinung
2. Fakt
3. Faktum
4. Sachverhalt
5. Zeichen
Aktüel olarak ortaya çıkan, gerçekleşen olay, nitelik, bağıntı ya da durum, tartışılmaz, yadsınmaz olarak, tartışılmazca­ inkar edilemezcesine kabul edilemez şey.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Olgu

  Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

  Din

  Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

  Evanescence

  Daredevil'i izlediyseniz, Electra kum torbalarını lime lime ederken çalan parçayı mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Parçanın ismi "Bring Me To Life"ve grubun ismi Evanescence. İlgiyi kesinlikle hak ediyorlar.

  Jako

  Jako ya da Afrika gri papağanı Türkiye'deki adıyla gri papağan (Psittacus erithacus), papağangiller (Psittacidae) familyasından orta büyüklükte bir papağan türü. Orta büyüklükte papağandır.

  Mobbing

  Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen Latince kökenli sözcük. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik ...

  Olay

  1- Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşum. Bir değişme ortaya koymakla birlikte, zaman içinde uzun süre boyunca devam et­meyen hal olarak olay, bir şeyin niteliklerin­de, sıfatlarında, bağıntılarında söz ...

  Sui Generis

  ''Sui generis'' (Söyleyiş: ) yeni türetilmiş Latince bir deyiştir. Türkçe'de tam olarak, ''kendine özgü'', ''nevi şahsına münhasır'' gibi sıfatlarla karşılanabilir. Kendine özgü özellikleri olan ve başka bir örneği olmayan nesne ya da olayları anlatmak için kullanılır. ...

  Bursa

  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan il.