Olgu

Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

OLGU (türkçe) anlamı

1. 1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç
2. vakıa
3. Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.- O. Hançerlioğlu.
4. 2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
5. 3 . edebiyatEdebî eserlerde olayı geliştiren davranış
6. iş

OLGU (türkçe) anlamı

7. birtakım olayların dayandığı neden ya da bu nedenlerin yol açtığı sonuç
8. vakıa
9. düşünülmüş olanın karşıtı
10. olmuş olan
11. gerçek olan
12. gerçekleşmiş olan
13. vakıa

OLGU (türkçe) ingilizcesi

1. n. fact
2. event
3. phenomenon

OLGU (türkçe) fransızcası

1. fait [le]
2. cas [le]
3. épisode [le]
4. phénomène [le]

OLGU (türkçe) almancası

1. n. Erscheinung
2. Fakt
3. Faktum
4. Sachverhalt
5. Zeichen
Aktüel olarak ortaya çıkan, gerçekleşen olay, nitelik, bağıntı ya da durum, tartışılmaz, yadsınmaz olarak, tartışılmazca­ inkar edilemezcesine kabul edilemez şey.
Önceki Paylaşımlar