Peptidoglikan

N-asetil muramik asit ile N-asetil glikoz amin şeker molekülleri ile az sayıda L-alenin, D-alenin, D-gulutamik asit, lizin veya diaminopimelik asitten oluşur. Peptidoglikan tabaka sadece prokaryot hücrelerde bulunur.

Peptidoglikan, uzun paralel polisakkarit zincirlerine kovalent çapraz bağlarla bağlanmış kısa peptit zincirlerinden meydana gelen büyük moleküller. Bu makromoleküllerin en önemli özellikleri, sadece prokaryotik hücrelerde, yani hücre içerisinde çeperle çevrelenmiş organelleri bulunmayan organizmalarda bulunmasıdır. Bakteriler bu gruba dahildir. Bakterileri ayırdetmekte kullanılan gram testi bu makromolekülün kalınlığına bağlıdır. Teste pozitif yanıt veren bakterilerde kalın bir peptidoglikan çeper mevcuttur. Gram negatiflerdeyse, bu çeper ince bir peptidoglikan tabakası bulundurur.}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Peptidoglikan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar