Antibiyotik

Kısaca: Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde. Antibiyotik üretimi, onu üreten mikroorganizma için selektif bir avantaj sağlar. Örnek olarak, Penicillium tarafından üretilen antibiyotikler, doğada rekabet halinde olduğu diğer mikroorganizmaların büyümesini önleyerek Penicillium'a doğal ayıklanma sürecinde bir avantaj sağlar. ...devamı ☟

Antibiyotik
Antibiyotik

Antibiyotik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Antibiyotikler

Antibiyotik

Antibiotic

Antibiyotik

Türkçe Antibiyotik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. antibiotic, kills bacteria, working against infectious diseases n. antibiotic, type of medication used to treat infectious diseases

Antibiyotik

bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan ya da bireşimle elde edilen, mikroplara karşı kullanılan, penisilin, streptomisin ve teramisin gibi maddelerin ortak adı.

Antibiyotik

Türkçe Antibiyotik kelimesinin Fransızca karşılığı.
antibiotique

Antibiyotik

Türkçe Antibiyotik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Antibiotikum adj. antibiotisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Antibiyotik direnci
6 yıl önce

Antibiyotik direnci bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneğidir. İlaç direncinin özel bir çeşididir. Antibiyotik direnci...

Aminoglikozit
2 yıl önce

Bileşiminde yalnız aminli şekerler bulunan bakteri öldürücü (bakteriyosid) antibiyotik. Aminoglikozitler , aerob ve Gram negatif boyanan bakterilere karşı etkilidirler...

Aminoglikozit, Antibiyotik, Bakteri, Bağırsak, Böbrek, Böbrek yetmezliği, Enfeksiyon, Enterobakter, Mukoza, Pseudomonas, Ribozom
Amikasin
4 yıl önce

Amikasin aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir ve bakteriyel enfeksiyonların farklı türlerinin tedavisinde kullanılır. Amikasin bakteriyel 30S ribozomal...

Streptomisin
3 yıl önce

sınıfından bir antibiyotik ilaçtır. Bu sınıftan keşfedilen ilk ilaç olmasının yanı sıra tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ilk antibiyotiktir. Gram pozitif...

Streptomisin, 1943, 1952, Antibiyotik, Atılım, Metabolizma, Nobel Ödülü, Oral, Protein sentezi, Tüberküloz, Verem
Gerhard Domagk
6 yıl önce

önemli icatlarından biri kimyasal formülü C12H13N5O2S.HCl olan ilk oral antibiyotik Prontosil'dir. 1939 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü almıştır....

Gerhard Domagk, 1895, 1964, 24 Nisan, 30 Ekim, Albert Claude, Alexander Fleming, Alexis Carrel, Christiane Nüsslein-Volhard, Egas Moniz, Emil Adolf von Behring
Tetrasiklin
3 yıl önce

(Bu makalede genel olarak tetrasiklinlerin -tetrasiklin antibiyotikleri- çerçevesi çizilse de, spesifik olarak tetrasiklin çeşitlerinden "tetrasiklin"...

Tetrasiklin, ABD, Alkol, Antibiyotik, Aseton, Atılım, Avustralya, Bakteri, Böbrek, Cilt, Demeklosiklin
Selman Abraham Waksman
6 yıl önce

bakterilerinden 1940 yılında antibiyotik ve sitostatik aktinomisin A'yı ve üç yıl sonra streptomisini izole etmesiydi. Vereme karşı ilk antibiyotik olan streptomisinin...

Trimetoprim-sulfametoksazol
2 yıl önce

(kısaltmaları: SXT, TMP-SMX, TMP-SMZ veya TMP-sulfa), sulfonamid türevi antibiyotikler olan trimetoprim ve sulfametoksazol etkin maddelerinin 1/5 oranında...