Resul Kurt

Resul Kurt 10 Ocak 1971 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla 12 Eylül İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Adıyaman Lisesi’nde sürdürdü.

Resul Kurt 10 Ocak 1971 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla 12 Eylül İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve Adıyaman Lisesi’nde sürdürdü. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, 1992 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

6 Mart 1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında yeterlik sınavında başarılı olarak Sigorta Müfettişliğine atandı. Halen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Başkanlık Sigorta Müfettişi olarak görevini sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Bilim Dalı Yüksek Lisans programını “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu tezle 1999 yılında tamamlayarak Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu. 2002-2003 Öğretim Yılında Başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Doktora programına devam etmektedir. Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası (ortak), Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı (ortak), Açıklamalı ve Karşılaştırmalı 4857 sayılı İş Kanunu (İSMMMO 2003 Yayını), 4857 sayılı İş Kanunu Yorum ve Açıklaması (Diyalog Dergisi Özel Ek), İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar (İSMMMO 2004 Yayını) isimli kitapları ile Sosyal Güvenlik Dünyası, Vergi Dünyası, Yaklaşım, Diyalog, Mali Çözüm ve Mali Kılavuz dergilerinde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Dünya Gazetesinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında köşe yazıları yazmaktadır.

Kaynak: http://www.resulkurt.com/
Önceki Paylaşımlar