Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un ilk defa 1933 yılında basılan şiir kitabı.

SAFAHAT (türkçe) anlamı
1. (Safha. C.) Safhalar.
2. İstiklâl Marşı şâiri Merhum Mehmed Akif'in manzum eserinin adı.
SAFAHAT (türkçe) anlamı
3. evreler
4. safhalar
SAFAHAT (türkçe) ingilizcesi
1. çokluk
2. isim (safaha:t) Arapça ¹afa§¥t
3. ¹af§a' nın çokluk biçimi.,

Safahat hakkında bilgiler

Safahat İstiklal Marşı'nın da şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı 7 kitabı ve diğer şiirlerini içeren kitap. Kitap, daha önce Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler adıyla ayrı ayrı basılan kitapların biraraya getirilmesiyle oluşturuldu. Sonraki baskılarına, Mehmet Akif'in kitaplarında yer vermediği bazı şiirleri de eklendi.

Kitapta dönemin sosyal sorunlarını, tarihi ve dini konuları işledi.

Eserin Tevfik Fikret'ten izler taşıdığı görülmekle birlikte bağımsız bir edebi kişiliğin ürünü olduğu kabul edilmektedir.