Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un ilk defa 1933 yılında basılan şiir kitabı.

SAFAHAT (türkçe) anlamı
1. (Safha. C.) Safhalar.
2. İstiklâl Marşı şâiri Merhum Mehmed Akif'in manzum eserinin adı.
SAFAHAT (türkçe) anlamı
3. evreler
4. safhalar
SAFAHAT (türkçe) ingilizcesi
1. çokluk
2. isim (safaha:t) Arapça ¹afa§¥t
3. ¹af§a' nın çokluk biçimi.,

Safahat hakkında detaylı bilgi

Safahat İstiklal Marşı'nın da şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı 7 kitabı ve diğer şiirlerini içeren kitap. Kitap, daha önce Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler adıyla ayrı ayrı basılan kitapların biraraya getirilmesiyle oluşturuldu. Sonraki baskılarına, Mehmet Akif'in kitaplarında yer vermediği bazı şiirleri de eklendi.

Kitapta dönemin sosyal sorunlarını, tarihi ve dini konuları işledi.

Eserin Tevfik Fikret'ten izler taşıdığı görülmekle birlikte bağımsız bir edebi kişiliğin ürünü olduğu kabul edilmektedir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Safahat (1911)

Safahat, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ilk şiir kitabının adıdır.

Safahat (anlam Ayrımı)

*Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un 1911-1933 yılları arasında yazdığı şiirleri içeren yedi ciltlik külliyatı*Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un 1911 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı.

Akif

tanrıya yönelen, bir işte sebat eden

Kesme Işareti

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca ''απόστροφος'', ''apóstrophos''), bir noktalama işareti.

Asım

Asım, Mehmet Akif Ersoy’un şiir külliyatı Safahat’ın altıncı kitabının adıdır. 1924 yılında basılmıştır.

Ivan

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu.

Noktalama Işaretleri

Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, tümcenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur.

Küfe

Kûfe, (Arapça: اَلْكُوفَة, El Kûfe), Irak'ta bir şehir, Bağdat'ın 170 km güneyinde, Necef'in 10 km kuzeydoğusunda yer alır. Fırat Nehri kenarındadır.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936) Türk şair, düşünür, veteriner, öğretmen, vaiz, yüzücü, milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Marşı'nın şairi.

İvan IV

1530’da Moskova’da dünyaya geldi. Babası Vasili üç yaşındayken öldü. Annesi Elena Türk asıllı Giliskiler’lerden geliyordu. Üç yaşındayken Rusya’nın başına geçen İvan küçük yaşlardan itibaren entrikalarla uğraşmaya başladı. 1547 yılında tacı giydi ve o ...

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşının Ilk Defa Okunuşu Ve Kabulü

Saruhan Mebusu Reşat Bey'in, Celse Sonunda Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Tarafından Bir Dua İrat Edilmesine Dair Takriri:REİS - Yeni bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşat Bey'indir. (Bu mübarek meclisimizin içtimai nihayetinde Abdülgafur Efendi tarafindan bir dua irat buyurulmasını arz ...

Ali Nihad Tarlan

ALİ NİHAD TARLAN Edebiyat tarihçisi, şair, metinler şerhi profesörü. 1898 yılında İstanbul’un Vezneciler semtinde doğdu. Babası üçüncü ordu muhasipliğinden emekli Mehmed Nazif Beydir. Aslen Dağıstanlı bir aileden olan Ali Nihad Tarlan’ın dedesi Hacı Ali Efendi, ...

Ali Ulvi Kurucu

Daha sonra Sultan Mahmud’un yaptırdığı Mahmudiye Kütüphanesi’nde çalışan Ali Ulvi Kurucu, emekli ...