Takson, canlıların sınıflandırılmasında, âlemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı. Saka kuşu, kuşlar, kordalılar, denildiği zaman bir grup organizma kastedilir.

SEKSIYON (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bölüm
3. kısım
4. >
5. 2 . Oturum.
SEKSIYON (türkçe) ingilizcesi
1. section
2. department
Seksiyon ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: takson

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Seksiyon Cerris

  ''(Meşe)

  Seksiyon Vetrix

  '' (Söğüt)

  Seksiyon

  Takson, canlıların sınıflandırılmasında, âlemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adı. Saka kuşu, kuşlar, kordalılar, denildiği zaman bir grup organizma kastedilir.

  Araucaria

  Araucaria, kozalaklı ağaçları kapsayan, Araucariaceae familyasına ait bir cinsdir.

  Gelinlik

  == Gelinlik ==Gelinlik, gelin tarafından düğün ya da nikah esnasında giyilen bir kıyafettir. Gelinliğin rengi, biçimi ve önemi davetlilerin dinine ya da kültürüne göre değişiklik gösterir.== Batı Kültürü ==Orta çağda yapılan düğünler iki insan arasında yapılan birlikten ...

  Ceviz

  Ceviz, cevizgiller (Juglandaceae) familyasından Juglans cinsinden tek tüysü yaprakları karşılıklı dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türlerinin ortak adı. Kışın yaprağını döken ağaçlardır.

  Gelin

  Gelin, evlenmek üzere hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın.

  Titrek Kavak

  Titrek kavak (Populus tremula), söğütgiller (Salicaceae) familyasından 25 m'ye kadar boylanabilen, silindirik gövde, sık dallı, geniş konik tepeye sahip bir kavak türü.

  Alt Familya

  Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yeralmamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve halen kullanılan kategorilerden Familia'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori ...

  çöven

  Çöven ya da çöven otu, çöğen (''Gypsophila''), karanfilgiller (Caryophyllaceae) familyasından ekonomik öneme sahip 100 türden oluşan, bir yıllık ya da çok yıllık 5–120 cm boyunda otsu bitki cinsi. Türkiye'de bulunan 50 çöven türü bilinmektedir. Tahin helvası yapımında da ...

  Keçi Söğüdü

  Keçi söğüdü (Salix caprea), söğütgiller (Salicaceae) familyasından 5-15 m'ye kadar boylanabilen ağaç, ağaççık veya çalı formunda olan bir söğüt türü. Kışın yaprağını döken İki evcikli süs ve orman ağaçlarıdır.

  Mikail Halil

  1866 yılında Dağıstan'da doğdu. Babası İmam Şamil'in naiblerinden (Lak) Muhammed idi. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı�nda bulundu. Daha sonra I.Dünya savaşının başlangıcına kadar Temirhanşura Eyalet Başkanlığı yaptı.