Sema

Sema aşağıdaki anlamlara gelebilir;

SEMA (türkçe) anlamı

1. Gök yüzü. Asuman. Gök.
2. Her şeyin sakfı.
3. Gölgelik
4. Bulut ve emsali örtü.(Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) şöyle rivayet olunmuştur. Sema'ya uruç buyurdukları zaman kale burçları gibi bir mevkide bir takım melâike görmüştü. Bunlar birbirlerinin yüzüne doğru
5. mütekabilen yürüyüp gidiyorlardı. Bunlar nereye gidiyorlar diye Resul-i Ekrem (A.S.M.) Cebrâil'e (A.S.) sordu. Cebrâil: Bilmiyorum. Ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görürüm ve evvel gördüğümün bir tânesini bir daha görmem dedi. Onlardan birine
6. ikisi birden: Sen ne zaman halk olundun diye sordular. O da: Bilmiyorum. Ancak Cenab-ı Hak her dörtyüz bin senede bir yıldız halk eder. Ben yaratıldığımdan beri de dörtyüz bin yıldız halk etti diye cevap verdi. Melâikenin kesretini ve kudret-i ezeliyenin vüs'at-ı tecelliyatını anlamalı... E.T.)

SEMA (türkçe) anlamı

7. (Arapça) Kadın ismi 1. İşitme
duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.

SEMA (türkçe) anlamı

8. gök
9. gökyüzü
10. mevlevi dervişlerinin ney
11. nısfiye gibi çalgıların eşliğinde
12. kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
13. işitme
14. duyma

SEMA (türkçe) ingilizcesi

1. [SEMA] v. sow
2. intersperse
3. scatter
4. spread
5. lose
6. miss
7. n. seme
8. n. sky
9. heaven
10. firmament
11. welkin

SEMA (türkçe) almancası

1. Himmel
Sema ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Semâ
Önceki Paylaşımlar