Sermaye

Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana...

SERMAYE (türkçe) anlamı

1. 1 . Bir ticaret işinin kurulması
2. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı
3. anamal
4. başmal
5. kapital
6. meta
7. Komisyoncu demek
8. metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.- A. Gündüz.
9. 2 . Varlık
10. servet
11. 3 . mecaziKonu:
12. Bu lakırtı
13. bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.- R. H. Karay.
14. 4 . mecaziGenelev kadını.
15. Atasözü
16. deyim ve birleşik fiiller
17. sermaye etmek
18. sermaye yapmak
19. sermayeyi doğrultmak
sermayeyi kediye yüklemek

SERMAYE (türkçe) anlamı

20. anamal
21. kapital
22. genelev kadını.
23. varlık
24. servet
25. konu

SERMAYE (türkçe) ingilizcesi

1. n. capital
2. stock
3. stock in trade
4. fund
5. principal
6. corpus

SERMAYE (türkçe) fransızcası

1. capital [le]
2. fonds [le]

SERMAYE (türkçe) almancası

1. n. Kapital
Üretimin yapılabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsâli için tabiat, emek, sermâye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermâyedir. Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstriyel topraklar, binalar, her türlü makineler, nakil araçları ve her türlü malların bir kısmı süratle, bir kısmı da yavaş yavaş değişir. Değişmemesi, olduğu gibi kalması gereken, sermayeyi meydana getiren mallar değil, sermayenin değeridir. Sermaye, insan vücudu gibi, kendini meydana getiren malzemenin durmadan yenileşmesiyle dokunulmamış bir halde kalır.

Sermâye servetin sâbit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Sermâyenin devamlılığı, durmaksızın yeniden teşkil edilmesiyle açıklanır. Sermâyede vukua gelen eksilmeye amortisman denilir.

Sermâyeyi sâbit ve döner sermâye olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sâbit sermâye üretimde ilk kullanılışı sırasında tükenmez. Fabrika, makina, teçhizat ve diğer sâbit varlıklar bu sermâyenin örnekleridir. İlk kullanılışta yok olan para, stok ve alacak gibi sermâye türlerine döner sermâye denir.

İşletme açısından sermâye; kaynaklarına göre öz ve yabancı sermâye olarak ikiye ayrılır. Öz sermâye, işletmecinin şahsen sâhip olduğu servetinden ayırarak işletmeye kullanılmak üzere tahsis ettiği değerlerdir. Öz sermâyenin yanında işletmecinin dışardan aldığı borçlar ve kredilere yabancı sermâye adı verilir. İşletmelerin mâlî bakımdan sağlıklı olup olmadıkları; sermâyenin öz sermâye ve yabancı sermâye olarak bölünmesine ve bu sermâye kaynaklarının kullanıldığı sâbit ve döner varlık bileşimine göre tespit edilir.
Önceki Paylaşımlar