Sermaye

Kısaca: Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana... ...devamı ☟

Üretimin yapılabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsali için tabiat, emek, sermaye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermayedir. Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstriyel topraklar, binalar, her türlü makineler, nakil araçları ve her türlü malların bir kısmı süratle, bir kısmı da yavaş yavaş değişir. Değişmemesi, olduğu gibi kalması gereken, sermayeyi meydana getiren mallar değil, sermayenin değeridir. Sermaye, insan vücudu gibi, kendini meydana getiren malzemenin durmadan yenileşmesiyle dokunulmamış bir halde kalır.

Sermaye servetin sabit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Sermayenin devamlılığı, durmaksızın yeniden teşkil edilmesiyle açıklanır. Sermayede vukua gelen eksilmeye amortisman denilir.

Sermayeyi sabit ve döner sermaye olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sabit sermaye üretimde ilk kullanılışı sırasında tükenmez. Fabrika, makina, teçhizat ve diğer sabit varlıklar bu sermayenin örnekleridir. İlk kullanılışta yok olan para, stok ve alacak gibi sermaye türlerine döner sermaye denir.

İşletme açısından sermaye; kaynaklarına göre öz ve yabancı sermaye olarak ikiye ayrılır. Öz sermaye, işletmecinin şahsen sahip olduğu servetinden ayırarak işletmeye kullanılmak üzere tahsis ettiği değerlerdir. Öz sermayenin yanında işletmecinin dışardan aldığı borçlar ve kredilere yabancı sermaye adı verilir. İşletmelerin mali bakımdan sağlıklı olup olmadıkları; sermayenin öz sermaye ve yabancı sermaye olarak bölünmesine ve bu sermaye kaynaklarının kullanıldığı sabit ve döner varlık bileşimine göre tespit edilir.

sermaye

1 . Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta:
"Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir."- A. Gündüz.
2 . Varlık, servet.
3 . mecaziKonu:
"Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu."- R. H. Karay.
4 . mecaziGenelev kadını.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sermaye etmek , sermaye yapmak , sermayeyi doğrultmak , sermayeyi kediye yüklemek

sermaye

Türkçe sermaye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. capital, stock, stock in trade, fund, principal, corpus

sermaye

anamal, kapital; genelev kadını.
varlık, servet.
konu.

sermaye

Türkçe sermaye kelimesinin Fransızca karşılığı.
capital [le], fonds [le]

sermaye

Türkçe sermaye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kapital

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sermaye
3 yıl önce

Sermaye veya kapital veya anamal; ekonomi biliminde mal üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlardır. Ekonomi bilimindeki sermaye...

Özel Sermaye
6 yıl önce

Özel sermaye kamu sektörlerinden farklı olarak bireysel kâr amacı güden sermaye türüdür. Patronların çıkarları dahilinde işler. Bununla birlikte, rekabetin...

í–zel sermaye, ,
Sermaye Piyasası Kurulu
3 yıl önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu...

Döner sermaye
3 yıl önce

Döner sermaye, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet kalitesini artırması için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi ve verebilmesi...

Finansal sermaye kontrolleri
3 yıl önce

sayfada, öncelikle parasal kriz teoriyle sermaye hareketlerinin etkileşiminin incelemesi devamında ise, sermaye kontrollerinin geniş bir analiz çerçevesindeki...

Finansal sermaye kontrolleri, 1920, 1929, 1930, 1931, 1933, 1945, 1970, 1972, 1978, 1980
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
6 yıl önce

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 Aralık 1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 40/B ve...

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, 15 Aralık, 1999, Araştırma, Mevzuat, Türkiye, Statü, Yürütme, Denetleme, Yasal düzenleme, İdari
şirket
3 yıl önce

ayrılır: Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketleri Adi şirket Kolektif şirket Komandit şirket Sermaye şirketleri Sermayesi paylara bölünmüş...

ݞirket, ݞirket
Anonim şirket
3 yıl önce

esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış...

Anonim şirket, Anonim şirket