Tatarca

Tatarca veya Kazan Tatarcası (Tatarca: Tatar tele veya Tatarça), Türk dillerinin Kıpçak Grubuna bağlı bir dildir. Aynı aileden bir lehçe olan Kırım Tatarcası'dan ayırmak için “Kazan Tatarcası” olarak da adlandırılır.

TATARCA (türkçe) anlamı

tatar dili.

TATARCA (türkçe) anlamı

1. 1 . Tatar Türkçesi.
2. 2 . sıfatBu Türkçeyle yazılmış olan.
3.

TATARCA (türkçe) almancası

1. n. Tatarisch
Tatarca ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: <table width=85% border> <th colspan=5 bgcolor=#F0F0F0> Tatarca Şahıs Zamirleri: <tr><th bgcolor=#F0F0F0>Zamir<th colspan=2 bgcolor=#F0F0F0>Olumlu<th colspan=2

bgcolor=#F0F0F0>Olumsuz <tr><th bgcolor=#BABADE>min<td>uquçımın<td>uquçı idem<td>uquçı tügelmen<td>uquçı tügel idem <tr><th bgcolor=#BABADE>ben<td>öğrenciyim<td>öğrenciydim<td>öğrenci değilim<td>öğrenci değildim <tr><th bgcolor=#BABADE>sin<td>uquçısıí±<td>uquçı ideí±<td>uquçı tügelseí±<td>uquçı tügel ideí± <tr><th bgcolor=#BABADE>sen<td>öğrencisin<td>öğrenciydin<td>öğrenci değilsin<td>öğrenci değildin <tr><th bgcolor=#BABADE>ul<td>uquçı<td>uquçı ide<td>uquçı tügel<td>uquçı tügel ide <tr><th bgcolor=#BABADE>o<td>öğrenci(dir)<td>öğrenciydi<td>öğrenci değil(dir)<td>öğrenci değildi <tr><th bgcolor=#BABADE>bez<td>uquçıbız<td>uquçı idek<td>uquçı tügelbiz<td>uquçı tügel idik <tr><th bgcolor=#BABADE>biz<td>öğrenciyiz<td>öğrenciydik<td>öğrenci değiliz<td>öğrenci değildik <tr><th bgcolor=#BABADE>sez<td>uquçısız<td>uquçı idegez<td>uquçı tügelsiz<td>uquçı tügel idegez <tr><th bgcolor=#BABADE>siz<td>öğrencisiniz<td>öğrenciydiniz<td>öğrenci değilsiniz<td>öğrenci

değildiniz <tr><th bgcolor=#BABADE>alar<td>uquçılar<td>uquçı idelí¤r<td>uquçı tügellí¤r<td>uquçı tügel idelí¤r <tr><th bgcolor=#BABADE>onlar<td>öğrenci(dirler)<td>öğrenciydi(ler)<td>öğrenci değil(dirler)<td>öğrenci değildi(ler) </table>

Sayılar / İsí¤p

Kaç? / Niçí¤, küpme?

|bir ||ber
|iki ||ike
|üç ||öç
|dört ||dürt
|beş ||biş
|altı ||altı
|yedi ||cide
|sekiz ||sigez
|dokuz ||tuğız
|on ||un
|onbir ||unber
|oniki ||unike
|onüç ||unöç
|ondört ||undürt
|onbeş ||unbiş
|onaltı ||unaltı
|onyedi ||uncide
|onsekiz ||unsigez
|ondokuz ||untuğız
|yirmi ||yegerme
|yirmibir ||yegerme ber
|otuz ||utız
|kırk ||qırıq
|elli ||ille
|altmış ||altmış
|yetmiş ||citmeş
|seksen ||siksí¤n
|doksan ||tuqsan
|yüz ||yöz
|ikiyüz ||ike yöz
|bin ||meí±
|onbin ||un meí±
|million ||million
|otuzyedi ||utız cide
|yüzyirmibeş ||yöz yegerme biş
|birbuçuk ||ber yarım
|üçte iki ||öçtí¤n ike
|yarım ||yartı, yarım
|yüzde bir ||ber prosınt, yözdí¤ ber
|bir çift ||ber par
|iki çift ||ike par


Kaçıncı? (Hangisi?) / Niçí¤nçe? (Qaysı?)

|birinci ||berençe
|ikinci ||ikençe
|üçüncü ||öçençe
|dördüncü ||dürtençe
|beşinci ||bişençe
|altıncı ||altınçı
|yedinci ||cidençe
|sekizinci ||sigezençe
|dokuzuncu ||tuğızınçı
|onuncu ||unınçı
|onbirinci ||unberençe
|yirminci ||yegermençe
|otuzbirinci ||utız berençe


Renkler / Töslí¤r

|aq
|zí¤í±gí¤r
|kük
|yí¤şel
|sarı
|qızıl
|körí¤n
|qızğılt-sarı
|çuar
|al, alsu
|kömeş
|sorı
|milí¤wşí¤
|aqsıl
|qaraí±ğı
|yap-yaqtı, açıq
|aqsıl-zí¤í±gí¤r
|cete qızıl
|bik sarı
|qara
|milí¤wşí¤, şí¤mí¤xí¤


Sıfatlar / Sí­fatlar

|olı, zur
|böyek
|biek, yuğarı
|esse, qaynar
|pıçraq, şaqşı
|quyı
|arzan
|qatı
|canlı, tere
|sıyıq (çay öçen)
|simez, maylı
|í¤çe
|qısqa
|matur, çibí¤r, güzí¤l
|tügí¤rí¤k
|cií±el
|keçkení¤, bí¤lí¤kí¤y
|yí¤ş
|yüeş, sulı
|qaraí±ğı, yamansu
|yomşaq
|tübí¤n, tebenek
|yaí±a
|ütken
|naçar
|tulı
|buş
|saf, yaí±a
|zí¤ğif, köçsez
|tatlı, ballı
|qart, olı
|iske
|qorı, susız
|tozlı
|kölkele, qızıq, komik
|yüeş, dımlı, peşmí¤gí¤n
|qí­u, batır
|qaraí±ğı
|cılı
|awır
|yaxşı, í¤ybí¤t
|suıq, salqın
|çista, pí¤q
|saf
|kií±
|yaqtı, açıq


Zamirler / Almaşlıqlar

|Min
|Sin
|Ul
|Bez
|Sez
|Alar
|Minem, mineke
|Sineí±, sineke
|Anıí±, anıqı
|Bezneí±, bezneke
|Sezneí±, sezneke
|Alarnıí±, alarnıqı
|Üzemne
|Üzeí±ne
|Üzen
|Üzebezne
|Üzegezne
|Üzlí¤ren
|ií±
|böten, barlıq, barça
|hí¤r, törle
|Törle keşelí¤r bar
|tege
|bu tügel
|berkem dí¤, hiçkem
|monda berkem dí¤ yuq
|hiçní¤rsí¤, hiçberní¤rsí¤
|Berkemgí¤ dí¤ í¤ytmí¤ (söylí¤mí¤)
|ul berní¤rsí¤ dí¤ belmi
|anıí± berní¤rsí¤se dí¤ yuq
|Ul bügen buş
|Min berní¤rsí¤gí¤ dí¤ ğí¤cí¤plí¤nmim
|berkemneke dí¤
|soraşırğa berkem dí¤ yuq
|bu turıda uylap torası da yuq
|aqlanası yuq
|kemder
|kem dí¤ bulsa
|berí¤r kem
|ní¤rsí¤ dí¤ bulsa
|berniçí¤
|niçí¤? ni qí¤dí¤r? niçí¤w?


Dil / Tel

|söylí¤ş
|Qızğanıç, min Tatarça belmim (söylí¤şmim)
|Min Tatarça söylí¤şergí¤ öyrí¤nergí¤ telim
|Aqrınraq söylí¤şegezçe, zí­nhar
|Ul ni söylí¤de? (Ul ní¤rsí¤ í¤ytte?)
|aí±la
|Sez mine aí±lí­sızmı?
|Min sezne aí±ladım (aí±lamadım)
|Min sez í¤ytkí¤nní¤rneí± hí¤resen (barısın) da aí±ladım.
|Zí­nhar, qabat í¤ytep itegez.
|í¤yteleş
|Mií±a Tatarça í¤yteleş qí­ın kilí¤ (birelí¤).
|süz
|Bu süzneí± Tatarçası niçek?
|Sez Başqortça belí¤sezme?


Selâmlaşmí¤ / Sí¤lâmlí¤şü

|Sí¤lâm!
|İsí¤nme(sez)!
|Xí¤yerle könlí¤r (irtí¤, kiç)!
|Rí¤xim itegez (Xuş kildegez), qí¤derle duslar (arqadaşlar)!
|Sezne kürüemí¤ şatmın.
|Xaqığız (Sezneí± turında) bik küp işettem.
|Xí¤llí¤r(egez) niçek?
|í„ybí¤t.
|Tuğannarığız niçek yí¤şi?
|Hí¤rese (barısı) isí¤n-saw.


Tanışmak / Tanışu

|Sezneí± belí¤n tanışırğa röxsí¤t itegez.
|Sezneí± belí¤n tanışuğa bik şatmın
|Min sezne qaydadır kürgí¤n kebek.
|isem, at
|ní¤sel (iseme), famili
|İsemegez niçek?
|İsemem...
|Sez qayda yí¤şisez?
|Min Qazan şí¤hí¤rendí¤ yí¤şim.
|Sez qaydan kildegez?
|ístanbuldan kildem.


Teşekkür / Rí¤xmí¤t

|Şöker
|Rí¤xmí¤t!
|İğtibarığız öçen rí¤xmí¤t!
|Bik zur rí¤xmí¤t!
|Min sezgí¤ bik burıçlımın.
|Rí¤xmí¤t í¤ytmí¤sí¤gez dí¤ bula.
|Bik qí¤ní¤ğí¤tmen.


Vedalaşma, dilek bildirme / Xuşlaşu, telí¤k belderü

|Xuş, saw bul(ığız)! İsí¤n-saw qalığız!
|Yaí±a oçraşularğa qí¤dí¤r!
|Tınıç yoqı!
|Xí¤yerle yul!
|Sí¤lí¤m í¤yt(egez), tapşır(ığız)!
|Kureşerbez!
|İrtí¤gí¤gí¤ qí¤dí¤r!


Vücut organları / Tí¤n öleşlí¤re (organnarı)

|çí¤ç
|çí¤çne tara
|küz
|qara küzlí¤r
|teş
|teşlí¤rne tazartu
|ayaq
|ayaqqa ki
|baş
|başım awırta
|borın
|awız
|barmak
|qul
|qullarnı qısí­q
|qolaq
|mí­ıq
|mí­ıqnı qır
|tel


İç organlar / Eç orğannar

|bawır
|böyer
|eçí¤klí¤r
|yörí¤k
|aşqazan


Özür dilemek / Ğafu ütenü

|Zí­nhar öçen ğafu itegez
|Soí±ğa qalğanım öçen ğafu itegez
|Bik qızğaniç
|Ğafu itegez. min ikençe törle uylí­m
|Ğafu itegez, min sezgí¤ qomaçawlí­mmı?


}

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Tatarca maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar