Tekerleme

Tekerleme Söz, kelime ve ses benzerliğinden faydalanılarak söylenen, kısa, hoş cümlecikler. Bazı yörelerde halk aşıklarının karşılıklı atışmaları, verilen bazı hazır cevaplar da tekerleme şeklindedir. Tekerlemeler; söz cambazlığı ve hayal mahsulü oldukları için yarı anlamlı veya anlamsız olabilirler. Genellikle masalların başlarında, çocuk oyunlarının aralarında birbirine benzer kelimelerden yapılırlar. “Bir varmış, iki yokmuş... evvel zaman içinde kalbur saman içinde... vs.” gibi. Hal

TEKERLEME (türkçe) anlamı

1. tekerlemek eylemi
2. saz ozanları arasında yapılan deyiş yarışı.çoğunlukla basmakalıp söz
3. ortaoyununda
4. özellikle kavuklu'nun kullandığı sözler.çoğunlukla
masalların başında bulunan uyaklı giriş sözleri.

TEKERLEME (türkçe) anlamı

5. 1 . Tekerlemek işi.
6. 2 . Çoğunlukla basmakalıp söz:
7. Bazısının konuşması
8. tekerleme hâlinde tekrar ettiği birkaç kelimeden ibarettir.- R. N. Güntekin.
9. 3 . Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı:
10. Çocuklar
11. türkülü bir tekerleme ile karşılarlar leyleklerin gelişini.- N. Cumalı.
12. 4 . edebiyatÇoğunlukla
13. masalların genellikle başında bulunan Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde
14. kalbur saman içinde. gibi uyaklı giriş veya ara sözler:
15. Tekerlemelere
16. bilmecelere gelince bence bunlar aydınlık şeyler. Anlaşılmaz gibi görünmeleri zihni çeşitli anlamlar üzerinde dolaştırmalarından geliyor.- S. Birsel.
17. 5 . edebiyatSaz şairleri arasında yapılan deyiş yarışı.
18. 6 . tiyatroOrta oyununda
19. özellikle Kavuklu'nun kullandığı sözler.
20.

TEKERLEME (türkçe) ingilizcesi

1. n. tongue twister
2. nursery rhyme
3. rigmarole

TEKERLEME (türkçe) almancası

1. witzige Erwiderung
2. dichtericsher Wettbewerb
Tekerleme Söz, kelime ve ses benzerliğinden faydalanılarak söylenen, kısa, hoş cümlecikler. Bazı yörelerde halk aşıklarının karşılıklı atışmaları, verilen bazı hazır cevaplar da tekerleme şeklindedir. Tekerlemeler; söz cambazlığı ve hayal mahsulü oldukları için yarı anlamlı veya anlamsız olabilirler. Genellikle masalların başlarında, çocuk oyunlarının aralarında birbirine benzer kelimelerden yapılırlar. “Bir varmış, iki yokmuş... evvel zaman içinde kalbur saman içinde... vs.” gibi.

Halk Edebiyatı diye isimlendirilen karagöz, ortaoyunu ve meddah hikayelerinde, çeşitli törenlerde, Kandillerle Ramazan ayının son günlerinde de güzel ve hoş tekerlemeler söylenir. Söyleyenlere dinliyenler tarafından bahşişler verilir.

Tekerlemelerin bilinen çeşitleri şöyle sıralanabilir:

1. Oyun tekerlemeleri: Bunlar genellikle çocuk oyunları arasında yer almaktadır. Oyun kurulurken veya oyunu idare edecek kişi seçilirken tekerlemeler söylenir. Tekerlemenin son kelimesine isabet eden şahıs ebe veya oyun idarecisi olur. Buna ayıklama ve gösterme metodu da denmektedir. “Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi... Hacı anne kına ezer, ben bilirim kimi sever... Sepet çardakta, gümüş yüzük parmakta...” gibi tekerlemeler oyun tekerlemelerinin bazılarıdır.

2. Masal tekerlemeleri: Halk masallarında, gerçekçi veya olağanüstü masallarda masalcı; anlatacağı olaya başlamadan önce akla mantığa sığmaz, karmakarışık, birbirine çapraz, şaşırtıcı, ilgi çekici giriş cümleleriyle hadiseyi kendi başından geçmiş gibi anlatmaya çalışır. Bunlar vezin ve kafiye kaidelerine uyarak, şiir ve nesir karışımı olarak söylenir: “Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, ne yapalım dost arkadaş hatırı...” Örneklerinde olduğu gibi.

3. Söylemesi insanlara zor gelen tekerlemeler: Bunlar insanlar arasında söylenmesi maharet isteyen tekerlemelerdir: “Kapı gıcırdatıcılardan mısın? Yoksa kıvılcım sıçratıcılardan mısın? Keşkekçi keşkeği kepçelemiş mi, kepçelememiş mi?” gibi tekerlemeler çok yaygındır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar