Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

TEVKIFAT (türkçe) anlamı
1. Para konusunda kesintiler.
tevkifat ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Stopaj

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Tevkifat

  Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

  Vergi

  Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin ...

  Mihri Belli

  Adı, uzun yaşamının ortasında 1960’larda Türkiye sosyalist hareketinin kitlesel ölçekte yeniden kurulduğu dönemde ortaya attığı “Milli Demokratik Devrim” stratejisiyle özdeşleşen Mihri Belli, düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, erdemleri ve başarıları kadar ...

  Pozantı Beyannamesi

  Birinci Pozantı Kongresi`nde Mustafa Kemal tarafından 5 Ağustos 1920 okunmuştur.

  Türkiye'deki Vergiler

  ==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin ...