Tropik

Tropik

Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda her birine birer kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un (eşlek) 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki enlemden her biri. Bu iki enlem arasındaki bölgeye tropikal kuşak denir.

TROPIK (türkçe) anlamı

1. Dönence
2. Tropik bitki ve çiçekler.-
3.
Tropik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Dönence

Önceki Paylaşımlar