UNSUR (türkçe) anlamı
1. Kimyevî maddeden her biri. Mürekkeb cisimlerde bulunan basit maddelerin her birisi.
2. Umumdan ayrılan kısım.
3. Tam olan şeyin her bir parçaları.
4. Madde
5. esas
6. kök. Element.
UNSUR (türkçe) anlamı
7. öğe
8. ilke
9. uknum
eleman.
UNSUR (türkçe) anlamı
10. (Arapça). - Öğe
11. ilke
12. eleman. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
UNSUR (türkçe) ingilizcesi
1. n. element
2. fact
3. ingredient
UNSUR (türkçe) fransızcası
1. élément [le]
UNSUR (türkçe) almancası
1. n. Bestandteil
2. Element

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Beşinci Unsur

  Beşinci unsur (quintessence) kavramı birçok tradisyonda mevcut bir kavram olup, terim, maddenin dört unsur olarak kabul edilen ateş, hava, su ve toprak hallerinden daha farklı olan, algılanamayan halini ifade etmek üzere kullanılır. Terim, Batı’da bu anlamda ilk kez Aristo tarafından ...

  Dört Unsur

  Dört unsur okültizmde ve birçok tradisyonda maddenin dört hali olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş dörtlüsüne verilen addır.

  Entrik Unsur

  Entrik unsur, Tiyatro, roman ve öyküde olayların seyircide, okuyucuda merak uyandıracak biçimde birbirine karışmasıdır. Entrikada denebilir.

  Dolly

  Biyolog Barış YelkenciAdından çok bahsedilen ve hayatımızı ne yönde etkileyeceği merakla beklenen bir bilimsel gelişme: klonlama.Son gelişmelere imzasını atan ekip, genlerin laboratuvar koşullarında biçimlendirilmesinin ardından gen transferi yöntemi ile koyun bedeninde, ...

  Element

  Element Alm. Element (n), Urstoff (m), Fr. Elément (m), İng. Element. Kimyasal metodlarla daha basit maddelere ayrışması mümkün olmayan basit madde. Su bir element değildir. Fakat suyun elektrolizinden elde edilen hidrojen ve oksijen birer elementtir. Saf şeker bir element değildir. ...

  Limit

  Limit kelime Latince Limes ya da Limites 'den gelmekte olup sınır, uç nokta anlamdadır. Öklid ve Arşimet tarafından eğrisel kenarlara sahip şekillerle ilgili olan teoremlerde kullanılmıştır.

  Moment

  Alm. Moment (n), Fr. Moment (m), İng. Momentum. Fizikte (mekanikte), kuvvetin döndürme etkisi. Bir kuvvetin bir noktaya veya eksene göre momenti; kuvvet ile kuvvetin noktaya veya eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. F, kuvveti; d, kuvvetin noktaya olan dik uzaklığını ve M, ...

  Patent

  Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji ...