Us

Akıl, akl, düşünme ve idrak yeteneği. Latince ratio, İngilizce reason. Felsefede akılcılık, akılcılaşma, zihin ve beden, mantık, bellek, anlam ve eylem, epistemoloji ve fenomenoloji gibi başlıklarda ele alınmaktadır.

US (fransızca) türkçe anlamı

1. [le] :

US (inglizce) türkçe anlamı

2. [US (United States) ] i. amerika birleşik devletleri
3. amerika

US (türkçe) anlamı

4. düşünme
5. anlama
6. kavrama yetisi
7. usavurma
8. çıkarımlar yapma
9. olaylar ya da kavramlar arasında zorunlu bağıntılar kurma
10. bu bağıntıları algılama ve kavrama yetisi
akıl.

US (türkçe) anlamı

11. Akıl.
12. 2. anlamı bize
13. zam
14. biz
15. bizi
16. biz
17. bizi
18. bize
19. American
20. kıs
21. United States.
22. 3. anlamı bizi. bize. biz.

Us (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. custom
2. habit
3. tradition
4. convention,
Us tanım:
Kelime: u
5. Söyleniş: 'yü
6.
7. İşlev: noun
8. Türleri: plural u's or us /'yü
9. z/
10. Usage: often capitalized
11. often attributive
12. 1 a : the 21st letter of the English alphabet b : a graphic representation of this letter c : a speech counterpart of orthographic u
13. 2 : a graphic device for reproducing the letter u
14. 3 : one designated u especially as the 21st in order or class
15. 4 [abbreviation for unsatisfactory] a : a grade rating a student's work as unsatisfactory b : one graded or rated with a U
16. 5 : something shaped like the letter U
17. ,[Us]n. monthly American magazine devoted to the entertainment industry and news about celebritiespron. you and me
18. we in the objective casen. United States of America
19. country located in North America
country located south of Canada and north of Mexico,

US (türkçe) ingilizcesi

20. pron. you and me
21. we in the objective casen. United States of America
22. country located in North America
23. country located south of Canada and north of Mexicon. custom
24. habit
25. tradition
26. convention

Us (ingilizce) fransızcası

1. [one] pron. un
2. unen. Us
3. (Nous)
4. revue américaine consacrée au monde du spectacle et à l'exposition de la vie des célébrités (équivalent à la revue Gala en France)pron. nous

Us (ingilizce) almancası

1. [Us]n. Us
2. amerikanisches Magazin das sich der Unterhaltungsindustrie und dem Klatsch über Berühmtheiten widmetpron. unsn. Vereinigten Staaten Amerikas

Us (ingilizce) italyancası

1. [Us] s. nome di mensile americano dedicato allo spettacolo con articoli e servizi sensazionalistici sulla vita di personaggi notipron. ci
2. noi
3. a noi
4. (fam) me
5. a mes. ci
6. noi
7. a noi
8. (fam) me
9. a me

Us (ingilizce) ispanyolcası

1. [Us] s. Us
2. revista mensual americana que se dedica a la industria del entretenimiento y chismes sobre la vida de los famosospron. nos
3. nosostross. (Abrev.) E.E.U.U. (Estados Unidos)

Us (ingilizce) portekizcesi

1. [Us] s. us (nós)
2. revista americana dedicada a indústria cinematográfica e a fofocas relacionadas a gente famosa do cinema e televisãopron. nós
3. noss. E.U.A.
4. Estados Unidos da América
5. país na América do Norte

Us (ingilizce) flemenkcesi

1. [Us] zn. Us (wij)
2. Amerikaans maandblad inzake amusementswerelds en roddelpraat over leven van beroemdhedenvnw. onszn. United States
3. Verenigde Staten
Akıl, akl, düşünme ve idrak yeteneği. Latince ratio, İngilizce reason. Felsefede akılcılık, akılcılaşma, zihin ve beden, mantık, bellek, anlam ve eylem, epistemoloji ve fenomenoloji gibi başlıklarda ele alınmaktadır. İslamiyette akıl ve iman ilişkisi Kur'an'ın birçok ayetinde ele alınmıştır. Tıpta akıl hastalıkları denilen bir bölüm vardır. İslamiyette akıl ve nefis ayrı kategorilerdir. Tasavvufta hakikati kavramada akıl geçerli sayılmamış gönül esas alınmıştır. Filozoflar aklın ilkelerini, aklın yasalarını çıkarmaya çalışmışlardır. Frankfurt Okulu'ndan Max Horkheimer'in Akıl Tutulması adlı bir kitabı vardır.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Us maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar