Velî: Allah'ın sıfatlarından...

VELI (türkçe) anlamı
1. Sahib
2. mâlik
3. Evliya
4. Muin. Muhafaza eden.
5. Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
6. Sıddık
7. Baba. Babanın babası
8. cedde de denir.
9. Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât.
10. Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.
VELI (türkçe) anlamı
11. bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
12. ermiş
13. eren
evliya.
VELI (türkçe) anlamı
14. (Arapça) Erkek ismi 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan
15. hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost
16. yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu
17. ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).
VELI (türkçe) ingilizcesi
1. [Latvian mythology] v. veil
2. cover
3. mist
4. cloud
5. dim
6. conceal
7. shroud
8. n. veil
9. film
10. shroud
11. cover
12. gauze
13. velum
14. n. conservator
15. curator
16. custodian
17. guardian
18. patron
VELI (türkçe) fransızcası
1. (okul) correspondant/e [le][la]
VELI (türkçe) almancası
1. Erziehungsberechtigte(r)
2. Vormund

Veli hakkında bilgiler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki veli maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.