Veli

Velî: Allah'ın sıfatlarından

VELI (türkçe) anlamı

1. Sahib
2. mâlik
3. Evliya
4. Muin. Muhafaza eden.
5. Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.
6. Sıddık
7. Baba. Babanın babası
8. cedde de denir.
9. Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât.
10. Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.

VELI (türkçe) anlamı

11. (Arapça) Erkek ismi 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan
12. hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost
13. yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu
ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).

VELI (türkçe) anlamı

14. bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
15. ermiş
16. eren
17. evliya

VELI (türkçe) ingilizcesi

1. [Latvian mythology] v. veil
2. cover
3. mist
4. cloud
5. dim
6. conceal
7. shroud
8. n. veil
9. film
10. shroud
11. cover
12. gauze
13. velum
14. n. conservator
15. curator
16. custodian
17. guardian
18. patron

VELI (türkçe) fransızcası

1. (okul) correspondant/e [le][la]

VELI (türkçe) almancası

1. Erziehungsberechtigte(r)
2. Vormund
} *Velí: Allah'ın sıfatlarından *Veli: Allah dostu.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Veli maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar