Yavuz

Yavuz aşağıdaki iki anlama gelebilir:

YAVUZ (türkçe) anlamı

1. şiddetli yanan.
2. A'lâ
3. fevkalâde
4. Pek sert.

YAVUZ (türkçe) anlamı

5. kötü
6. fena
7. güçlü
8. çetin
9. iyi
güzel.

YAVUZ (türkçe) anlamı

10. (Türkçe) Erkek ismi 1. Yaman güçlü
11. güzel. 2. Sert
12. şiddetli
13. çetin
14. keskin. 3. Fevkalade
15. ala
16. müstesna. 4. Kötü
17. fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı.

YAVUZ (türkçe) ingilizcesi

1. stern
2. ferocious
3. grim
4. cruel
5. resolute
6. inflexible

YAVUZ (türkçe) almancası

1. energisch
Yavuz aşağıdaki iki anlama gelebilir:

  • I. Selim, Yavuz lakaplı Osmanlı padişahı
  • TCG Yavuz, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Donanması'na ve Cumhuriyeti döneminde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait muharebe kruvazörü (yüksek süratli ve zayıf korumalı zırhlı).
  • TCG Yavuz - Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Yavuz sınıfı fırkateyn.
Önceki Paylaşımlar