Yavuz aşağıdaki iki anlama gelebilir:...

YAVUZ (türkçe) anlamı
1. şiddetli yanan.
2. A'lâ
3. fevkalâde
4. Pek sert.
YAVUZ (türkçe) anlamı
5. kötü
6. fena
7. güçlü
8. çetin
9. iyi
güzel.
YAVUZ (türkçe) anlamı
10. (Türkçe) Erkek ismi 1. Yaman güçlü
11. güzel. 2. Sert
12. şiddetli
13. çetin
14. keskin. 3. Fevkalade
15. ala
16. müstesna. 4. Kötü
17. fena azgın. Yavuz Sultan Selim. Hilafetin Osmanlılara geçmesini sağlayan dokuzuncu Osmanlı padişahı.
YAVUZ (türkçe) ingilizcesi
1. stern
2. ferocious
3. grim
4. cruel
5. resolute
6. inflexible
YAVUZ (türkçe) almancası
1. energisch

Yavuz hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kemal Yavuz

Emekli Orgeneral Kemal Yavuz 1934 İstanbul doğumludur. İlk ve orta tahsilinden sonra 1948'de Bursa Askeri Lisesi'ne girmiştir. 1953'te Kara Harp Okulu'ndan, 1967'de Kara Harp Akademisi'nden ve 1969'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. Muhtelif karargahlardaki kurmay ...

Yavuz Bülent Bakiler

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den mezun oldu.

Yavuz Turgul

İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmesinin ardından gazetecilik yapmaya başladı. Uzun süre Ses dergisinde çalıştı. 1976'da Ertem Eğilmez'in desteğiyle, Arzu Filme senaryo yazmaya başladı.

Yavuz Abadan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından, hukukçu ve siyaset adamı Yavuz Abadan 30 Haziran 1967’de Ankara’da öldü. 1905’te Kırım’da doğan Abadan İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1930) ve Heidelberg Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

Ünsal Yavuz

1945 yılında Ödemiş’te dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra yükseköğrenimini 1964-68 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde yaptı. Doktora çalışmasını Fransa’da Marsilya ...

Emrecan Yavuz

Emrecan Yavuz 3 Ağustos 1990 günü İzmir`de doğdu. 1998 yılında yapılan bir sınavla İdil Biret-Suna Kan yasası olarak da bilinen 6660 sayılı "Harika Çocuklar" yasası kapsamında, dönemin kültür bakanı İstemihan Talay`ın himayesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet ...

Mehmet Ali Yavuz

Mehmet Ali Yavuz, dilbilimci ve öğretim üyesidir.