Şii

Şii, Hz. Muhammed'e ve O'nun Ehl-i Beyt'ine uyan, onları takip eden Müslümanlar için kullanılmış bir terimdir.Şiiler, Hz.

Şii, Hz. Muhammed'e ve O'nun Ehl-i Beyt'ine uyan, onları takip eden Müslümanlar için kullanılmış bir terimdir.

Şiiler, Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam ümmetinin önderliğinin Hz. Ali ve onun evladına ait olduğuna inanır. Bu önderliğin onlara Allah tarafından verildiğine ve Hz. Muhammed tarafından da [[Veda Haccı dönüşü sırasında Gadir-i Humm denilen yerde ümmete bildirildiğine inanırlar.

Şii sözcüğü 'Şia' sözcüğüne mensubiyet şeklidir. Lügat anlamı taraf, taraftar olan bu terim Kur’an-ı Kerim’de Kasas/ 15 ve Saffat/83’te geçmektedir. Bu sözcüğü Hz. Muhammed'in de de hadis-i şeriflerinde Hz. Ali taraftarları için mükerrerce şu şekillerde kullanmıştır.

Ebu Abdillah Muhammed b. Yusuf b.Muhammed El-Qureşi El-Kenci Eş-Şafii (v.658 Hicri) (Kifayetüt-Talib adlı eserinde s.214) şüyle nakletmiştir: Cabir b Abdullah diyor ki Hz. Peygamber (s.a.v.) ’in yanında bulunduğumuz bir sırada Ebu Talib oğlu Ali geldi. Peygamber (s.a.v.) dedi ki “size kardeşim geldi.” Sonra Kabeye doğru dönüp ona eliyle vurarak şöyle buyurdu: “Canım elinde olana yemin olsun ki gerçekten bu ve bunun şiaları (uyanları) kıyamet günü kurtuluşa erenlerdirler. Sonra hem o sizin ilk iman edeniniz, Allaha verdiği söze en vefalı kalanınız, Allahın emirlerini en iyi yerine getireniniz, yönetmekte en adiliniz, paylaştırmada en eşit dağıtanınız ve Allah katında en niteliklinizdir.” Cabir diyor ki bu sırada şu ayet indi: “Iman edip salih ameller isleyenlere gelince, halkin en hayirlisi da onlardir.”

Diğer anlamları

Şii

Şiilik mezhebinden olan kimse.

Şii

Türkçe Şii kelimesinin İngilizce karşılığı.
[SII] n. Shiite

Şii

şiilik mezhebinden olan (kimse).

Şii

Türkçe Şii kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schiit

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şii ilgili konular

 • Ebu süfyan

  Ebu Süfyan (561 - 652) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.
 • Ehl-i hak

  Ehl-i Hak (Kürtçe: ﯼاڔﮦساﻥ Yâresân, Farsça: اهل حق Ahl-e Haqq; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanış
 • Ibn-i sina

  İbn Sina, tam adı EBU ALİ EL-HÜSEYİN BİN ABDULLAH BİN SİNA, Latince AVICENNA (d.980, Buhara - ö. 1037, Hemedan, İran), en büyük
 • Necef

  Necef, (Arapça: النجف) Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 km güneyinde 31.99°N 44.33°E koordinatlarında bulunan şehir. Çoğunluğunu Şiil
 • Pişva

  Pişva (Farsça: پيشوا), İran'ın Tahran Eyaleti'nde şehir.
 • Rafızi

  Rafızilik görüşünü benimsemiş olan kimse. Önceleri halife Ebubekir ve Ömer'in imamlığını kabul etmeyen, onlara karşı çıkan kimselere
 • Virani

  Virani, 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında yaşamış, Bektaşi tarikatının ikinci Piri Balım Sultan'dan el almıştır. Ale
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Kütüphane

  Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunuld
 • Iğdır

  Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kars iline bağlıyken 27 Mayıs 1992’de il oldu. Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güne