Şii

Kısaca: Şii, Hz. Muhammed'e ve O'nun Ehl-i Beyt'ine uyan, onları takip eden Müslümanlar için kullanılmış bir terimdir.Şiiler, Hz. ...devamı ☟

Şii, Hz. Muhammed'e ve O'nun Ehl-i Beyt'ine uyan, onları takip eden Müslümanlar için kullanılmış bir terimdir.

Şiiler, Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam ümmetinin önderliğinin Hz. Ali ve onun evladına ait olduğuna inanır. Bu önderliğin onlara Allah tarafından verildiğine ve Hz. Muhammed tarafından da [[Veda Haccı dönüşü sırasında Gadir-i Humm denilen yerde ümmete bildirildiğine inanırlar.

Şii sözcüğü 'Şia' sözcüğüne mensubiyet şeklidir. Lügat anlamı taraf, taraftar olan bu terim Kur’an-ı Kerim’de Kasas/ 15 ve Saffat/83’te geçmektedir. Bu sözcüğü Hz. Muhammed'in de de hadis-i şeriflerinde Hz. Ali taraftarları için mükerrerce şu şekillerde kullanmıştır.

Ebu Abdillah Muhammed b. Yusuf b.Muhammed El-Qureşi El-Kenci Eş-Şafii (v.658 Hicri) (Kifayetüt-Talib adlı eserinde s.214) şüyle nakletmiştir: Cabir b Abdullah diyor ki Hz. Peygamber (s.a.v.) ’in yanında bulunduğumuz bir sırada Ebu Talib oğlu Ali geldi. Peygamber (s.a.v.) dedi ki “size kardeşim geldi.” Sonra Kabeye doğru dönüp ona eliyle vurarak şöyle buyurdu: “Canım elinde olana yemin olsun ki gerçekten bu ve bunun şiaları (uyanları) kıyamet günü kurtuluşa erenlerdirler. Sonra hem o sizin ilk iman edeniniz, Allaha verdiği söze en vefalı kalanınız, Allahın emirlerini en iyi yerine getireniniz, yönetmekte en adiliniz, paylaştırmada en eşit dağıtanınız ve Allah katında en niteliklinizdir.” Cabir diyor ki bu sırada şu ayet indi: “Iman edip salih ameller isleyenlere gelince, halkin en hayirlisi da onlardir.”

Şii

Şiilik mezhebinden olan kimse.

Şii

Türkçe Şii kelimesinin İngilizce karşılığı.
[SII] n. Shiite

Şii

şiilik mezhebinden olan (kimse).

Şii

Türkçe Şii kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schiit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.