ehl-i beyt

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleri. Mübârek hanımları, kızı hazret-i Fâtıma ile hazret-i Ali ve bunların evlâtları olan hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyâmete kadar gelecek torunlarının hepsi. Hattâ Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Hâşimoğullarına da Ehl-i Beyt denir.

Ehl-i Beyt

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertleri. Mübarek hanımları, kızı hazret-i Fatıma ile hazret-i Ali ve bunların evlatları olan hazret-i Hasan ve hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsi. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i Beyt denir. Eshab-ı kiramdanSelman-ı Farisi de Ehl-i Beytten sayıldı. Resululah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) soyu, hazret-i Fatıma’dan devam etti. Hazret-i Hasan’ın çocuklarına ve torunlarına “Şerif”, hazret-i Hüseyin’in nesline de “ Seyyid” denir. Peygamber efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan seyyidler ve şerifler, İslam memleketlerinin birçok yerlerinde yaşamaktadırlar.Her birisi güzel ahlak nümunesi olup, yurdumuzda da sayıları pek çoktur.

Allahü teala Kur’an-ı kerimde Ehl-i Beyt hakkında mealen buyurdu ki:“Allahü teala sizlerden ricsi, yani kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor.” (Ahzab suresi: 33).

Eshab-ı kiram sordular:“Ya Resulallah! Ehl-i Beyt kimlerdir?” O esnada hazret-i Ali geldi. Peygamber efendimiz onu mübarek paltoları altına aldılar. Daha sonra hazret-i Fatıma ve hazret-i Hasan ve Hüseyin geldiler. Her birini bir tarafına alarak; “İşte bunlar benim Ehl-i Beytimdir.” buyurdular. Bu yüksek kimselere “Âl-i Aba” ve “Âl-i Resul” de denir.

Müslüman ismi altında, bazı doğru yoldan ayrılanlar,Ehl-i Beyte iftira edip, haklarında kötü sözler sarf etmektedirler.Hiçbir devirde hiç bir zaman hiçbir Müslüman Ehl-i Beyt hakında iftirada bulunmamıştır.

Doğru yoldaki İslam alimleri,Ehl-i Beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır. Bunlarda Resulullah’ın zerreleri vardır.Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. Ehl-i Beyt ile ilgili Peygamber efendimiz buyurdu ki:

Ehl-i Beytim, yani evladlarım, Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helak olur.

Benden sonra size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız, yoldan çıkmazsınız. Birisi, ikincisinden daha büyüktür. Biri Allahü tealanın kitabı olan Kur’an-ı kerimdir ki, gökten yere kadar uzanmış, sağlam bir iptir.İkincisi, Ehl-i Beytimdir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Bunlara uymayan Benim yolumdan ayrılır.

Sizlere din-i İslamı getirdiğim için, bir karşılık istemiyorum.Yalnız bana yakın olan Ehl-i Beytimi sevmenizi istiyorum.

Ümetimden Ehl-i Beytimi sevenlere şefaat edeceğim.

Dört hak mezhebden biri olan Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafii hazretleri, bunu şöyle dile getirmektedir:“Ey Ehl-i Beyt-i Resul!Sizi sevmeyi Allahü teala Kur’an-ı kerimde emrediyor.Namazlarında size dua etmeyenlerin, namazlarının kabul olmaması kıymetinizi, yüksek derecenizi gösteriyor. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki, Allahü teala Kur’an-ı kerimde sizleri selamlıyor.”

Büyük İslam alimi İmam-ı Rabbani (rahmetullahi aleyh), buyurdu ki:“Babam zahir ve batın ilimlerinde yani kalp ilimlerinde çok alim idi. Her zaman Ehl-i Beyti sevmeyi tavsiye ve teşvik buyururdu. Bu sevgi insanın son nefeste imanla gitmesine çok yardım eder, derdi. Vefat edeceklerinde baş ucunda idim. Son anlarında şuurları azaldıkta kendilerine bu nasihatleri hatırlattım ve o sevginin nasıl tesir ettiğini sordum.O haldeyken bile:“Ehl-i Beytin sevgisinin deryasında yüzüyorum.’’ buyurdular.HemenAllahü tealaya hamd ve sena eyledim. Ehl-i Beytin sevgisi Ehl-i Sünnetin sermayesidir.Âhiret kazançlarını hep bu sermaye getirecektir.

ehl-i beyt

Osmanlıca ehl-i beyt kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anılırlar. (Bak: Âl-i Abâ)

İlgili konuları ara

Yanıtlar