1614

Kısaca: 1614 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

NGC 1614
6 yıl önce

Koordinat: 04s 33d 59,8sn; -08º 34' 44″ NGC 1614, Irmak takımyıldızı bölgesinde yaklaşık olarak 210,37 MIy (64,5 Mpc) uzaklıkta bulunan bir çubuklu sarmal...

Nasuh Paşa
2 yıl önce

Gümülcineli Damat Nasuh Paşa, (ö. 17 Ekim 1614) I. Ahmed saltanatında, 5 Ağustos 1611 - 17 Ekim 1614 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet...

El Greco
2 yıl önce

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Domenikos Teotokopulos) (d. 1 Ekim 1541 - ö. 7 Nisan 1614), Yunan maniyerist ressam, heykeltıraş ve mimar. Kandiye Krallığı'nda (modern...

El Greco, 1541, 1570, 1577, 1614, 7 Nisan, Dışavurumculuk, Girit, Heykel, Kübizm, Maniyerizm
Destari Mustafa Paşa
6 yıl önce

I. Ahmet'in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan devlet adamı (ö. 1614). Destari Mustafa Paşa, birçok dönemdaşı devlet adamı gibi Enderun’da eğitim...

Destari Mustafa Paşa, 1614, Beylerbeyi, Eminönü, Enderun, I. Ahmet, Kaymakam, Osmanlı Devleti, Vezir, İstanbul, Kubbe Veziri
Jan Mayen
2 yıl önce

600 km kuzeyinde, Grönland'ın 500 km doğusundadır. Yüzölçümü 373 km²'dir. 1614 yılında İngiliz denizci John Clark tarafından keşfedilen adada, günümüzde...

Jan Mayen, Norveç
Yeni Hollanda
3 yıl önce

Amerika'nın doğu kıyısında yer alan Felemenk Cumhuriyeti'nin bir kolonisiydi. 1614'te kurulan koloni, 1664'te Fort Amsterdam'ın İngiltere Krallığı tarafından...

Martin Schoock
6 yıl önce

Martin Schoock (Latince: Schoockius) (d. 1 Nisan 1614 - ö. 1669), Hollandalı filozof. 1614'te Utrecht'te doğdu. Birisi François de La Mothe Le Vayer'in...

Kristianstad
6 yıl önce

kenttir. Kent, Baltık Denizi'nin kuzey kıyılarında kuruludur. Kristianstad, 1614'te Danimarka kralı IV. Christian tarafından, eski merkez Vä'nın yanması üzerine...