Krom

Kısaca: Atom numarası: 24 Simge: Cr Kütle numarası: 51.996 Kaynama Noktası (C): 2665 Erime Noktası (C): 1875 Yoğunluk: 7.19 Buharlaşma Isısı: 72.97 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.3 Elektriksel iletkenlik: 0.078 Isıl iletkenlik: .16 Özgül Isı Kapasitesi: .11 Gümüş gibi parlak, mavimsi beyaz, kolay kınlan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır, nemli havada bozulmaz, yani paslanmaz. Bu niteliğinden dolayı, paslanma olasılığı büyük olan madenler ...devamı ☟

Krom
Krom

Atom numarası: 24 Simge: Cr Kütle numarası: 51.996 Kaynama Noktası (C): 2665 Erime Noktası (C): 1875 Yoğunluk: 7.19 Buharlaşma Isısı: 72.97 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.3 Elektriksel iletkenlik: 0.078 Isıl iletkenlik: .16 Özgül Isı Kapasitesi: .11

Gümüş gibi parlak, mavimsi beyaz, kolay kınlan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır, nemli havada bozulmaz, yani paslanmaz. Bu niteliğinden dolayı, paslanma olasılığı büyük olan madenlerden birçoğu ince bir krom tabakası ile kaplanır (kromlama).

Cr sembolü ile gösterilen, metalik bir element. Louis Nicolas Vauquel 1797 yılında kurşun kromattan elde etmiştir. Elementin ismi, krom bileşiklerinin çoğunun renkli olması dolayısıyla Yunanca renkli manasına gelen chroma kelimesinden türetilmiştir.

Özellikleri: Krom, cilalı parlaklığı ile beyaz-mavi renkte sert bir metaldir. Yoğunluğu 6,9 g/cm3 tür. Erime noktası 1550°C ve kaynama noktası 2482°C’dır. Krom, periyodik sistemin VI B sütununda bulunan bir geçiş elementidir. Atom numarası 24 ve atom ağırlığı 51,996’dır. Elementin tabii olarak ve kütle numarası Cr50, Cr52, Cr53, Cr54 olan dört izotopu vardır. Bunlardan en bol bulunanı Cr52 dir.

Krom atomunun orbitallere elektron dağılımı 1s2 2s22p6 3s23p6 3d5 4s1 şeklindedir. Kimyasal reaksiyonlara iştirak eden 3d ve 4s seviyesindeki elektronlar olduğu için, kromun yükseltgeme hali (0) dan (6+) ya kadar değişir. Bununla beraber en çok bulunan yükseltgenme basamakları 2+, 3+ ve 6+ dır.

Normal olarak krom, sulu hidroklorik asit ve sülfürik asitte çözünür. Bununla beraber şayet ilk önce konsantre nitrik asit, hidrojenperoksit veya kuvvetli oksitleyici bir madde ile muamele edilirse sulu asitlerde çözünmez hale gelir. Metalin bu haline pasif hali denir. Bunun sebebi ise metal yüzeyinde meydana gelen oksit tabakasının metali iyi bir şekilde kaplamasından, yani metale çok iyi tutunmasındandır. Pasif hali geçici olup, metal ısıtıldığında, mekanik darbeye maruz kaldığında veya aktif bir metal ile temasa getirildiğinde kaybolur. Krom, diğer metallerden daha büyük pasiflik göstermektedir. Düşük sıcaklıkta kırılgan olduğu halde korozyona dayanıklıdır. 325°C civarında kolaylıkla işlenebilir.

Tabiatta bulunuşu: Krom, yerkabuğundaki volkanik kayaların yaklaşık % 0,037’sini teşkil eder. Aktif bir metal olduğundan tabiatta serbest halde bulunmaz. Kromun en önemli ticari kaynağı 2 değerli demir ve 3 değerli krom ihtiva eden demir kromit mineralidir. Cevherin kimyasal formülü FeCr2O4 veya Fe(CrO2)2 olup, her iki halde de % 68 Cr2O3 ve % 32 FeO vardır. Kromun en önemli cevheri olan kromitin dünyadaki toplam miktarının % 90’ı Türkiye, Güney Afrika, Rodezya, Filipinler, Rusya ve Arnavutluk topraklarında bulunmaktadır.

Yakutun kırmızı rengi, zümrütün yeşil rengi ve diğer birçok minerallerin renkleri hep çeşitli kromoksidlerinden gelmektedir.

Üretimi: Krom metali birçok yollarda kromitten üretilir. İlk defa kromit soda külü ile kavrularak sodyum dikromata (Na2Cr2O7) dönüştürülür. Sonra da kok ile ısıtılıp indirgenerek yeşil dikromat trioksid (Cr2O3) elde edilir. Krom trioksidden de termik metodlarla saf krom elde edilir.

Goldschmit veya alüminotermik işlemle, krom oksid alüminyum ile iyice karıştırılır ve karışım ısıtılır. Dikrom trioksiddeki kromun alüminyum tarafından indirgenmesi sırasında ortaya çıkan büyük miktardaki ısı kromu eritir ve metal % 97-99 saflıkta elde edilir. Metalde silisyumun istenmesi hallerinde de bu metod kullanılır. Başka bir metodda saf krom, dikrom trioksidin karbon veya silisyum silikon ile elektrik ark fırınında indirgenmesiyle elde edilir. Krom şapı veya kromik asid çözeltilerinin elektrolizi ile katodda yaklaşık % 99,8 saflıkta metalik krom elde edilebilir. Elektrolizde kullanılan gerilim 5-6 volt, akım kesafeti ise 5,5-16,5 amper/dm2dir. Anot olarak kurşun kullanılır. Kromun saflığı arttıkça daha yumuşak hale gelir. Saf metalle dövme haddeleme ve yüksek sıcaklıkta püskürtme yoluyla çalışılabilir.

Başlıca krom çeliği üretiminde kullanılan düşük dereceli krom, kromitin kok ile elektrik fırınında işlenmesiyle elde edilir. Ferrokrom olarak bilinen alaşım ise demir krom karışımına indirgenmiş kromittir.

Bileşikleri: Oksidasyon basamağı 3+ ve 6+ değerlikli olan krom bileşikleri çok kararlı olup, sanayide çok önemlidir. 2+ değerlikli krom bileşiği olarak krom-2-klorür (CrCl2) misal olarak verilebilir ki bu bileşik çok kuvvetli indirgeme vasıtasıdır. Krom-2 bileşikleri, demir-2 bileşiklerine benzer. Krom-2 çözeltileri mavidir.

Krom-3 bileşikleri alüminyum bileşiklerine benzer. Krom-3-oksit hidrat Cr(OH)3 veya (Cr2O6xH2O) anfoterdir. Cr3± iyonu koordinasyon sayısı 6 olan çeşitli kompleksler teşkil eder. Kromtrioksid (CrO3) asidik bir oksittir. Su ile kromat asidini ve izopoli asitleri teşkil eder.

Krom bileşiklerinden sanayide en çok kullanılanları sodyumkromat (Na2Cr2O7, amonyumdikromat (bikromat) (NH4)2Cr2O7 ve kromik asiddir. Bu bileşiklerin hepsi asidik oksidasyon vasıtasıdır. Bunlar bitkisel, hayvansal ve petrol menşeli yağların ağartılmasında, tekstil sanayiinde, katalizör imalatında kullanılır.

Kullanılışı: Krom, metalurjide sert, dayanıklı alaşımlar yapımında ve kimya sanayiinde kullanılır. Krom diğer alaşımların birçoğu ile karışabilir. En mühim alaşımları demir, nikel, kobalt, volfram ve molibden ile olanlarıdır.

Demir ile olan alaşımına ferro-krom demir ki buna çelik de denir. Bu çelik bilye, çelik zırh, uçak sanayiinde, çatal, kaşık, bıçak yapımında kullanılır. En çok kullanılan paslanmaz çelikler % 18 Cr ve % 8 nikel ihtiva eder. % 10’dan fazla krom ihtiva eden çeliklere paslanmaz çelik denir ki, bunlar korozyona, oksidasyona ve birçok kimyasal maddelerin etkisine dayanıklıdırlar. Paslanmaz çelikler çok az miktarda karbon da ihtiva ederler.

Krom kaplamacılıkta kullanılır. Mesela otomobil tamponu ve kapı kolu gibi parçalar kromla kaplıdır. Kaplanan kromun kalınlığı 0,001 mm civarındadır. Piston, gömlek, segman kaplanmasında da kullanılır.

Ayrıca çok yüksek sıcaklıkta çalışan gaz türbinleri rotor kanatları gibi parçalar kromdan imal edilir. Elektrik rezistansları da nikel-krom çeliklerinden yapılır.

Krom

1 . Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr).
2 . sıfatBu elementten yapılmış:
"Krom kaplama."-

Krom

Türkçe Krom kelimesinin İngilizce karşılığı.
[KROM] adj. crooked, curved, bent, bandy, sinuous v. bend, curve, crook n. chrome, chromium

Krom

Flemenkçe Krom kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. crooked, curved, bent, bandy, sinuous v. bend, curve, crook n. chrome, chromium

Krom

Flemenkçe Krom kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) tordu; de travers 2. (scheef) obliquement; de biais; de travers; de guingois

Krom

atom numarası 24, atom ağırlığı 52.01 olan, ısıya dayanıklı, 1514 c 'de ergiyen, 6.97 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element, simgesi cr. kromdan yapılmış.

Krom

Türkçe Krom kelimesinin Fransızca karşılığı.
chrome [le]

Krom

Türkçe Krom kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Chrom

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Krom Resimleri

Krom izotopları
3 yıl önce

izotoplarıdır. Bunlar arasında, %83,789 doğal bolluk oranıyla 52Cr, en bol bulunan krom izotopudur. ^ Çift elektron yakalanmasıyla, 1,3×1018 a'dan daha fazla yarı...

Tabaklama
3 yıl önce

düşüktür. Krom sepilenmiş bu atıkların su oranı %40-50 arasındadır. Miktar olarak 2. sırada yarma derinin budama atıklar bulunur.[2] Krom sepileme diğer...

Tabaklama, Deri, Karboksil, Mineral, Mikroorganizmalar
Paslanmaz çelik
3 yıl önce

Paslanmaz çelik, metalurjide çeliğin, minimum %10,5 ila %11 arasında krom eklenerek elde edilen alaşım olarak tanımlanır. Paslanmaz çelik, korozlanma veya...

Dericilik
3 yıl önce

sülfirik asit kullanılır. Bu ameliyeden sonra deriye krom oksit (krom kompleksi) verilir. Krom, deriyi dış etkilerden korur. Bundan sonra kromun deriye...

Dericilik, Alkali, Alüminyum, Anilin, Ayakkabı, Azot, Cilt, Demir, Enzim, Epidermis, Fosfor
Üçağaç, Elâzığ
6 yıl önce

kurulmuştur. Köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe (beriçöl dağında krom, kireç, bazalt gibi madenler çıkarılmaktadır) dayalıdır. Türkiye portali...

Zigana F
3 yıl önce

Atış Ömrü: 25.000 ZİGANA F SK SİYAH KROM BK BEYAZ KROM GBK GÖVDE BEYAZ KROM GSK GÖVDE SİYAH KROM SGK SADE GRAVÜR BEYAZ KROM http://www.trabzonsilah.com/...

Alaşımlı Çelikler
6 yıl önce

kazandırılır. Krom ; küçük miktarlardaki krom,sert karpitlerin oluşumunu dengeler ve çeliklerin ısıl işlem hassasiyetini geliştirir. Alaşımlara krom katkısı...

Çelik
3 yıl önce

demir'in alaşımlayıcı maddesi olsa da demir elementini alaşımlamada magnezyum, krom, vanadyum ve volfram gibi farklı elementler de kullanılabilir. Karbon ve...

Çelik, Demir, Karbon, Metalurji, Demir ve çelik