Kimya

Kısaca: Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Kimya bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır ...devamı ☟

Kimya
Kimya

Kimya, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceleyen bilim dalı. Doğal halde bulunan ya da yapay olarak (bireşim yoluyla) üretilen her madde, element olarak tanımlanan bir ya da daha çok atom türü içerir. Kendileri de daha küçük temel parçacıklardan oluşmakla birlikte, kimyasal maddelerin temel yapı birimleri atomlardır. Bu nedenle kimya, temel parçacıkların değil, atomların özelliklerini, birleşme yasalarını ve belirli amaçlar için bu özelliklerden nasıl yararlanılabileceğini inceler.

Kimya sözcüğünün hem (Eski Mısır dilinde "kara" ya da "Kara Ülke") sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Bir başka sav da khemeia (Eski Yunanca khyma: "metal dökümü) sözcüğünden türediğidir. Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi çok çeşitli alanlara dayanır. Ama kimya ancak 17. yüzyılda mekanikçi felsefenin kurulmasıyla ayrı bir bilim olarak ortaya çıkmıştır.

Mezopotamyalılar, Çinliler, Mısırlılar ve Yunanlılar çok eski çağlardan beri bitkilerden boyarmadde elde etmeyi, dokumaları boyamayı, deri sepilemeyi, üzümden şarap, arpadan bira hazırlamayı, sabun üretimini, cam kaplar yapmayı biliyorlardı. Eski çağlarda kimya sanatsal bir üretimdi. Daha sonra Antik Çağın deneyciliği, Yunan doğa felsefesi, Rönesans simyası, tıp kimyası gelişti. 18. yüzyılda kuramsal ve uygulamalı kimya, 19. yüzyılda organoteknik ve fizikokimya, 20. yüzyılda ise radyokimya, biyokimya ve kuvantum kimyası gibi yeni dallar ortaya çıktı. Kimyanın tarihsel gelişimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Kimya'nın tarihsel gelişimi

Kimya
Analitik kimya | Organik kimya | İnorganik kimya | Fiziksel kimya | Polimer kimya | Biyokimya | Madde bilimi | Çevresel kimya | Eczacılık | Termokimya | Elektrokimya | Nüklear kimya | Sayısal kimya
Periyodik cetvel | Liste - Bileşikler

Kimya'nın alt dallarıAyrıca bakınız

Kimya

Türkçe Kimya kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. chemical
n. stinks, chemistry

Kimya

maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Kimya

Türkçe Kimya kelimesinin Fransızca karşılığı.
chimie [la]

Kimya

Türkçe Kimya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Chemie

Kimya

1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaziÜstün özellikler taşıyan çok değerli şey:
"Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kimya olmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nobel Kimya Ödülü
3 yıl önce

Nobel Kimya Ödülü 3 Haziran 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nobel Ödülleri Nobel Kimya Ödülü sahipleri listesi Nobel Kimya Ödülü...

Nobel Kimya ödülü, 10 Aralık, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909
Kimya mühendisliği
3 yıl önce

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı...

Kimya, Üniversite, Fizik, Doğa, Biyoloji
Farmasötik kimya
3 yıl önce

Medisinal ya da farmasötik kimya kimya ile eczacılığın kesiştiği noktadaki etkin madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilgili bilimsel...

Farmakofor, Biyoloji, Farmakoloji, Farmakodinamik, Kimya, İlaç, Farmakokinetik
Teorik Kimya
3 yıl önce

Teorik kimya, kimyaya dair teorik genellemeler geliştiren bir kimya branşıdır. Teorik kimya kapsamında kimyasal bağlanma, kimyasal reaksiyonlar, değerlik...

Analitik kimya
3 yıl önce

Analitik kimya, Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biridir. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün...

Analitik kimya, Ağırlık, Bileşik, Bilim, Elektrik, Element, Hacim, Işık absorbsiyonu, Işık emisyonu, Polarimetre, Radyoaktiflik
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
3 yıl önce

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (kısaca MKE veya MKEK), Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla...

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri
Kimya literatürü
6 yıl önce

Kimya araştırması yapmak için kullanılabilecek kaynaklar aşağıda listelenmiştir. Birincil kaynaklar arasında bilimsel yayınlar, patentler ve tezler sayılabilir...

Kimya Mühendisleri Odası
6 yıl önce

Kimya Mühendisleri Odası (KMO), 27 Ocak 1954 tarihinde 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuştur. TMMOB'un 23 odasından biridir. Türkiye’de mühendislik...

Kimya Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası