Sultan Birinci Abdülmecid

Sultan Birinci Abdülmecid ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sultan Abdülmecid

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Behice Sultan
5 yıl önce

Behice Sultan (26 Ağustos 1848 – 21 Aralık 1876), Osmanlı Sultanı Abdülmecid ve Nesrin Hanım'nın kızı. Behice Sultan, 26 Ağustos 1848'de Eski Çırağan...

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
5 yıl önce

ve sonra da "binbaşı" rütbesi ile Hassa 5. Alayı'nda görev yaptı. Sultan Abdülmecid tahta geçmesi ile 1839'da "miralay" rütbesi ile Tophane'ye memur oldu...

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Süleyman Selim Efendi
4 yıl önce

Selim Efendi (12 Ocak 1861 - 16 Haziran 1909, Dolmabahçe Sarayı). Sultan Abdülmecid'in sekiz oğlunun yedincisiydi. Annesi Ayşe Ser-firaz Hanımefendi'dir...

Mekkizade Mustafa Asım Efendi
5 yıl önce

Şubat 1833'te II. Mahmut onu üçüncü de­fa şeyhülislâmlifa getirdi. Sultan Abdülmecid tahta çıktığında onu görevinde bıraktı. Bu üçüncü şeyhülislâmlığı...

Hasan Hayrullah Efendi
5 yıl önce

yılında Sultan Abdülmecid''in ikinci imamı olarak intisab ettiği Osmanlı sarayında, 1861 yılında Sultan Abdülaziz''in birinci imamı olmuştur. Sultan Abdülaziz...

Ömer Faruk Efendi
1 yıl önce

1898, İstanbul – 28 Mart 1969, Kahire), Türk asker, son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi'nin oğlu, son Osmanlı padişahı VI. Mehmed’in damadıdır. 1920-1924...

Mecidiye Nişanı
1 yıl önce

1922) tarihleri arasında verilen askeri ve kahramanlık nişanıdır. Sultan Abdülmecid döneminde tasarlandı. Çift kılıçlı nişan, beşer şualı yedi şubeden...

III. Ahmed
1 yıl önce

Devri padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûş Sultan'dır. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmed, iyi bir tahsil...

III. Ahmet, 1673, 16 Aralık, 1703, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1724