Tenkit

Eleştiri, bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir.

Tenkit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eleştiri

Diğer anlamları

tenkit

Türkçe tenkit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. criticism, censure, animadversion, strictures

tenkit

eleştirme, eleştiri.
noktalama.

tenkit

Türkçe tenkit kelimesinin Fransızca karşılığı.
critique [la]

tenkit

Türkçe tenkit kelimesinin Almanca karşılığı.
Kritik

tenkit

1 . Eleştirme, eleştiri:
"Bir sanat eserini tenkit ne güç iştir."- A. M. Dranas.
2 . edebiyatEleştiri.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
tenkit etmek

tenkit (II)
isim, eskimiş (tenki:t) Arapça ten®³µ

Noktalama.Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tenkit ilgili konular

 • Roman

  Roman olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. İlk örneklerini 15.y.y. da Fransız yazar Rabelais vermiştir. Anca
 • Demokrasi

  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
 • Masal

  Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. Bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir. Masallarda olaylar tamame
 • Oligarşi

  Oligarşi siyasi gücün, birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi. Az ve belirli sayıda kişinin
 • Rasyonalizm

  Felsefedeki önemli akımlardan biri olan, Akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil d
 • Sansür

  Her türlü yayın, haber ve bir yerden diğer yere gönderilen şeylerin, gönderilene ulaşmadan önce gerektiğinde devlet tarafından kontrolü; b
 • Zamime

  Ez-Zamîme, İbn Rüşd'ün Faslu'l-makâl isimli eserine yazdığı ektir. İbn Rüşd Faslu'l-makâl'de din karşısında felsefenin konumunu savunu
 • Tiyatro

  Tiyatro, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yere denir. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına g
 • Hürriyet

  Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının b
 • Parodi

  Ciddi bir eser taklit edilerek yazılmış komik ve karikatürümsü manzum eser. Yunan edebiyatında en eski parodi örneği Batrakhomyomakhia'dı