Zirkonyum

Kısaca: Zr sembolüyle gösterilen metalik bir element. Zirkonyum yer kabuğunun % 0,028’ini teşkil eder. Tabiatta bakır, nikel, kurşun, kalay, çinko ve cıvanın toplamlarından daha fazla bulunmaktadır. Dağınık durumda çok rastlanmakla berâber bâzı mineraller meydana getirdiği de görülmektedir. En çok bulunan minerali silikat yapısında olan zirkondur (ZrSiO4). Bundan başka baddeleyit (ZrO2) adlı, oksit yapısında bir minerali daha vardır. ...devamı ☟

zirkonyum
Zirkonyum

Zr sembolüyle gösterilen metalik bir element. Zirkonyum yer kabuğunun % 0,028’ini teşkil eder. Tabiatta bakır, nikel, kurşun, kalay, çinko ve cıvanın toplamlarından daha fazla bulunmaktadır. Dağınık durumda çok rastlanmakla beraber bazı mineraller meydana getirdiği de görülmektedir. En çok bulunan minerali silikat yapısında olan zirkondur (ZrSiO4). Bundan başka baddeleyit (ZrO2) adlı, oksit yapısında bir minerali daha vardır.

Metalik zirkonyum, zirkonyum tetraklorürün (ZrCl4) kalsiyum veya sodyum ile indirgenmesinden elde edilir. Bu işlem eritilmiş magnezyum ile de yapılabilmektedir. Reaksiyonlar kapalı bomba tipi kaplarda 800°C’de yapılmaktadır. Elde edilen zirkonyum, termik ayrışma reaksiyonlarından faydalanılarak saflaştırılır.

Özellikleri: Zirkonyumun atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22’dir. Peryodik tabloda IVB grubunda bulunur. Elektron düzeni (Kr) 4d2 5S2 şeklinde olup bileşiklerinde 2+ ve 4+ değerliklerinde bulunabilmektedir. Kütle numaraları 90, 91, 92, 94 ve 96 olan beş tane kararlı izotopu; 93, 95 ve 97 kütle numaralı üç tane de kararsız izotopu vardır.

Zirkonyum beyaz renkli bir metaldir. İki modifikasyonu vardır. 862°C’nin altında a, üstünde ise ß modifikasyonu kararlıdır. Saf halde yumuşak, bükülebilen ve dövülebilen bir metaldir. Erime noktası 1852°C, kaynama noktası 3580°C ve özgül ağırlığı 6,52 g/cm3tür.

Elementel zirkonyum sülfat asidinde (sıcakta), seyreltik florür asidinde ve altın suyunda çözünür.

Kullanılışı: Yavaş nötronları geçirme özelliğinin yüksek olması ve reaktörde ortaya çıkan şartlara karşı korrozif direncinin fazla olması sebebiyle nükleer enerji reaktörlerinde kullanılır. Korozyona karşı direnci çok yüksek olduğundan cerrahi aletlerde, alaşımlarda vs. kullanılır. Toz halindeki zirkonyumdan vakum tüpü üretiminde gaz giderici olarak faydalanılır.

Atom numarası: 40 Simge: Zr Kütle numarası: 91.22 Kaynama Noktası (C): 3580 Erime Noktası (C): 1852 Yoğunluk: 6.49 Buharlaşma Isısı: 120 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4 Elektriksel iletkenlik: 0.024 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.066

zirkonyum

Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element (simgesi Zr).

zirkonyum

Türkçe zirkonyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. zirconium

zirkonyum

atom sayısı 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25 olan, siyah toz biçiminde bir element, simgesi zr.

zirkonyum

Türkçe zirkonyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
zirconium [le]

İlgili konular

atom numarası kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

zirkonyum Resimleri

Zirkonyum
3 yıl önce

Lanka’da keşfeden Joseph Baddeley’in isminden) eşanlamlıları zirkonyum oksit, zirkonyum dioksit ve zirkonya'dır. Dolayısı ile kelime yapısı itibarı ile...

Zirkonyum, Atom numarası, Kimya, Taslak
Zirkonyum dioksit
3 yıl önce

Zirkonyum dioksit (ZrO2), zirkonya olarak da bilinir (zirkon ile karıştırılmamalıdır), zirkonyumun beyaz kristal oksitidir. Bilinen en doğal hali monoklinal...

Hafniyum
3 yıl önce

Hafniyum, zirkonyum bileşiklerinin içerisinde bulunur. Bu bileşikler alvit [(Hf, Th, Zr)SiO4 H2O]V, thorvetit ve zirkon (ZrSiO4) dur. Zirkonyum metalinin...

Hafniyum, Element, Kimya, Taslak
Baddeleyit
6 yıl önce

= zirkonya = zirkonyum oksit = zirkonyum dioksit. Erime noktası 2700 °C ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, katı, zirkonyum birleşiği, (ZrO2)...

Baddeleyit, Kimya, Taslak, Zirkonya, Zirkonyum, Zirkonyum oksit
Van Arkel-de Boer işlemi
6 yıl önce

titanyum, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, toryum ve protaktinyum, 50-250 °C'de iyot ile taşırma kabında ısıtılır. Titanyum veya zirkonyumun iyodürü (TiI4...

Kübik zirkonya
6 yıl önce

yerleşmiştir. Hâlbuki zirkonyum oksit yani zirkonya (ZrO2) derivesidir. Asıl zirkon ise kimyasal kompozisyonu ZrSiO4 olan zirkonyum mineralidir. Sertlik...

Kübik zirkonya, Zirkon, Zirkonya, Zirkonyum
Zirkon
3 yıl önce

kuyumculukta terminoloji hatası olarak zirkon tabiri yerleşmiştir. Hâlbuki zirkonyum oksit yani zirkonya (ZrO2) derivesidir. 3. Nezosilikat grubuna ait bir...

Zirkon, Kübik zirkonya, Zirkonya, Zirkonyum, Anlam ayrım
Glazov
3 yıl önce

enerji santralleri, askeri ve uzay teknolojilerinde kullanılan uranyum, zirkonyum ve kalsiyum metallerinin üreticisi Çepetsk Mekanik Fabrikası ile bilinmektedir...