Abazalar

Kısaca: Batı Kafkasya’nın Karadeniz sahillerinde oturan bir kavim. Abaza memleketi, Karadeniz’in doğu sahilini ve Kafkasya’nın batı kıyısını teşkil eden arazinin kuzey tarafındadır. Abazalar, Kafkas Sıradağlarının en yüksek yeri olan Elbürz Tepesinin batıya doğru olan kısmının üzerinde yerleşmişlerdir. ...devamı ☟

Abazalar
Abazalar

Batı Kafkasya’nın Karadeniz sahillerinde oturan bir kavim. Abaza memleketi, Karadeniz’in doğu sahilini ve Kafkasya’nın batı kıyısını teşkil eden arazinin kuzey tarafındadır. Abazalar, Kafkas Sıradağlarının en yüksek yeri olan Elbürz Tepesinin batıya doğru olan kısmının üzerinde yerleşmişlerdir.

Abaza memleketinin iklim ve havası mutedil ve rutubetli olup, çok güzeldir. Dağ ikliminin toprağa verdiği rutubet, ülkenin verimini arttırmıştır. Vadileri ve bayırları çok münbittir. Mer'aları boldur. Ziraat gelişmiş, hayvancılık çok ilerlemiştir. Dağlarında her çeşit av hayvanı ve kürkü kıymetli pekçok hayvan yaşar. Evcil hayvanlar da vardır. Bilhassa çok güzel cins atlar yetiştirilir.

Abazalar mert yaratılışlı ve sağlam ahlaklı insanlardır. Sözünde durmak, vazifeden kaçmamak, misafire hürmet etmek adet ve şiarlarıdır. Abazalarda zina en büyük suç sayılır ve en büyük cezayı gerektirir. Zina yapanlar memleketi terke mecbur edilir yahut köle kabul edilerek satılır veya öldürülür. Abaza kadınlarının kocalarına hizmetlerinde adete çok dikkat ederler, onların yanına oturmazlar. Çocuksuzlara nazaran çocuklu kadınlar daha imtiyazlıdır.

Aralarında kıymet ölçüsü olarak top ve karış dedikleri sayı ve uzunluk ölçüsü kullanırlardı.

Abaza lisanı başlı başına bir dildir. Bu lisan Çerkez dili kökenli olduğu halde, Abaza dili Çerkez dilinden ayrılmıştır. Birbirlerine benzemezler. Hatta metod ve telaffuzları bile değişiktir. Abaza lisanının yazısı yoktur.

Kuzeyindeki yolun sapa olması ve güneyindeki dağların bir silsile takip etmesi, memleketi istilalardan devamlı korumuştur. Abaza arazisi, dik, geçilmesi ve çıkılması güç sarp bir yer olduğundan, bu dağlar arasında oturan halk çevre ülkelerdeki hadiselerden etkilenmemiştir. Bundan dolayı Abazalar kendi örf ve adetlerini uzun zaman korumuşlardır. Osmanlılarla yüzyıllardan beri münasebeti olan Abaza ülkesine ıslahat yapmak üzere aynı ülkede doğup büyümüş ve Osmanlı hizmetine girmiş bulunan Ferah Ali Paşa tayin edildi (1781). Ferah Ali Paşa ülkesine geldiği zaman bu memleketi hiç değişmemiş buldu ve burada dört yıl çalıştı. İmar edip, geliştirdi. Anapa Kalesini inşa etti ve büyük bir şehir haline getirdi. Anapa şehrinin kurulması bölgenin ticari faaliyetlerini artırdı. Abazalar ve Çerkezler, Ferah Ali Paşa ve adamlarıyla iyi münasebetlerde bulundular. Alınan çok iyi tedbirler neticesinde kabileler, Osmanlı Devletini artık yadırgamayıp, Müslüman oldular. Kurtuluşu İslamiyette buldular. Batıl alışkanlıklarını ve yabaniliklerini bırakan Abazalar, Osmanlı’nın itaatkar bir tebası haline geldiler.

1827 yılında Osmanlı donanması Navarin’de batırılınca, Ruslar büyük kuvvetlerle Osmanlı Devletine karşı savaş açtı ve hızla ilerleyerek Edirne önlerine geldiler. Bu savaş sonunda Çerkezistan, Abaza eyaleti ve Ahıska civarı Rusların eline geçti. Buradaki müslüman halk Osmanlı topraklarına göç etti. Abazaların nüfusu, Ferah Ali Paşa zamanında Çerkezlerle beraber 100.000 haneydi. Bunlardan ancak 80.000 kişi Osmanlı topraklarına göç edebilmiştir. Kalanların bir kısmı savaşlarda ölmüş ve etrafa dağılmış, çok azı da vatanlarında kalmışlardır.

Abazalardan bir çok zat Osmanlı hizmetine girmiştir. Bunlardan yalnız ikisi Abaza lakabıyla anılır. En meşhurları; Siyavuş Paşa, Süleyman Paşa, Hasan Paşa, Mehmed Paşa, İbşir Mustafa Paşa, Damat Ahmed Paşa, Mehmed Paşa, Abaza Mehmed Paşa ve Abaza Hasan Paşadır.

Özen Sanbay - 1 yıl önce
Abaza lisanının yazısı yoktur demişsiniz. Bu yanlış. ANBAN adı ile alfabesi Kiril Harfleri ile yazısı vardır. Tabi ki Abhazya diye bir devleti olduğunu belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Abaza dili eğitimi vermektedir ( http://ttkb.meb.gov.tr/) seçmeli ders olarak Abhaz dili tercihi yapmak mümkün.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Siyahi Abazalar
4 yıl önce

konuşan Kafkasyalılara ayırtetmeksizin Abaza ortak adı kullanılır. ^ a b c HAPİ Cevdet Yıldız (çeviren). Siyahi Abazalar 2 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine...

Abazaca
1 yıl önce

lehçesi ise, Apsnı (Abhazya)’daki Abhaz-Abazalar tarafından kullanılmaktadır. Gerek Abhaz gerekse Abazalarının konuştukları diller, küçük farklılıkların...

Abazaca, Abhazca, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Abazalar
Abaza
1 yıl önce

Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir: Abaza, Rusya içindeki Sibirya'da Hakasya Cumhuriyetinde Türklerin yaşadığı bir küçük şehir Abazalar, çoğunluğu Abhazya...

Abhazlar, Abhazca, Abhazya, Gürcistan, Kafkas dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Abazaca
Alaağaç, Akyazı
1 yıl önce

Kafkasya'dan göçen Abazalar. Bugün ise nüfus anlamında çoğunluk Trabzon'dan göç etmiş Lazlardadır. Mahallede iki adet camii,bir okul,Abazaların inşa ettiği antik...

Alaağaç, Akyazı, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abhaz, Adapazarı
Abhazlar
1 yıl önce

(Абазин) Abazaların iki grubuna Rusçada verilen adlardır. Abhazya’daki Abazalar “Abhaz”, Rusya’ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde yaşayan Abazalar “Abazin”...

Abhazlar, Abhazya, Gürcistan, Kafkas dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Abhazaca, Ahazca
Musaözü, Tepebaşı
4 yıl önce

ilçesine bağlı bir mahalledir. Eskişehir kazalarına, 1863 'de gönderilen Abazalar 'ın Bağ kabilesinden Hoca Muhammed Efendi takımından 167 nüfus (37) aile...

Kazancık, Pınarbaşı
4 yıl önce

mahalledir. Kafkasyalı kavimlerden birisi olan Abazaların bölgeye yerleştirilmesiyle teşekkül etmiştir. Abazaların bir kolu olan Aşharuwaa koluna mensup olanlarının...

Kazancık, Pınarbaşı, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akkışla, Kayseri, Akpınar, Pınarbaşı
Doğu Çerkesleri
4 yıl önce

göre Karaçaylar %41,Ruslar %31,6 Çerkesler %11,9'du. Abazalar ise %7,8 idi. Çerkezler ve Abazalar genellikle ülkenin kuzey bölgesinde Abazinsky, Adige-Khablsky...