Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

ABAZA (türkçe) anlamı
1. kuzey kafkasya'da
2. abhazistan'da yaşayan
3. çoğunluğu hıristiyan olan halktan müslüman olanlara türkiye'de verilen ad.
4. cinsel doyum için üreme organlarının elle uyarılması
5. özdoyum
6. istimna
mastürbasyon.
ABAZA (türkçe) anlamı
7. 1 . Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.
8. 2 . Bu halka mensup olan kimse.
ABAZA (türkçe) anlamı
9. (Türkçe) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa
10. Os­manlı vezirlerinden.

Abaza hakkında bilgiler

Abaza ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Abhazlar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Abaza Paşa

Abaza Paşa ( .... - 1634) Abaza Paşa, asi Halep Valisi Canbolatoğlu'nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak Yeniçeri Ağası Halil Ağa'nın aracılığı ile bağışlanmıştı. 1621 yılında Erzurum Beylerbeyi olan Abaza Paşa, Sultan İkinci ...

Abaza Hasan Paşa

Abaza Hasan Paşa ('-1659) Osmanlı tarihinde Abaza isyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, Kastamonu dolaylarında ...

Abaza Paşa İsyanı

Sultan Genç Osman'ın öldürülmesini bahane eden sipahiler 22 Mayıs 1622 günü ayaklandılar. Abaza Paşa'nın ayaklandığı haberinin de İstanbul'a gelmesi üzerine Genç Osman faciasını bahane eden sipahiler ikinci kez ayaklandılar. Olayların bu şekilde gelişmesi üzerine, Sultan ...

Abaza Mehmed Paşa

Abaza Mehmed Paşa (?-1634) Osmanlı veziri, valisi, devlet adamı, kumandanı ve isyancı lideriydi.

Abaza Siyavuş Paşa

Abaza Siyavuş Paşa, II. Süleyman saltanatında, 23 Eylül 1687 - 2 Şubat 1688 tarihleri arasında beş ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa

Abaza Siyavuş Paşa II. Süleyman saltanatında, 23 Eylül 1687 - 2 Şubat 1688 tarihleri arasında beş ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Abaza Dili

Abazaca (Abazaca: Абаза Бызшва, Abaza Bızşva), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.