Ability

Diğer anlamları

ability

İngilizce ability kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. habilidad, aptitud, cacumen, chirumen, dote, pesquis, talento; capacidad, competencia, destreza, facultad, pericia

ability

İngilizce ability kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. habilité, aptitude, capacité; pouvoir; compétence, talent

ability

İngilizce ability kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fähigkeit; Können

ability

İngilizce ability kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. capacità, abilità; perizia, competenza

ability

İngilizce ability kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. habilidade, capacidade, destreza; dom, talento, aptidão

ability

i. yetenek, kabiliyet, beceri; güç, iktidar; yeterlik

ability

İngilizce ability kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. mogelijkheid; vermogen

ability

n. power, capacity, capability; skill, talent, aptitude

ability

1. anlamı ([[isim]]). iktidar, yetenek, kabiliyet; marifet, hüner; dirayet, zekâ; huk ehliyet, kudret abilities ([[isim]]) kabiliyetler; hassalar, melekeler.,yetenek.
2. anlamı yetenek. kabiliyet. güç. iktidar.
3. anlamı ehliyet. kabiliyet. yetenek. iktidar. mali iktidar. güç. dirayet. cevher. kudret.

ability

ability anlamı ve tanımı

ability anlamları

  1. (noun) The quality or state of being able; power to perform, whether physical, moral, intellectual, conventional, or legal; capacity; skill or competence in doing; sufficiency of strength, skill, resources, etc.; -- in the plural, faculty, talent.

ability tanım:

Main Entry: abil·i·ty
Söyleniş: &-'bi-l&-tE
İşlev: noun
Türleri: plural -ties
Kökeni: Middle English abilite, from Middle French habilité, from Latin habilitat-, habilitas, from habilis apt, skillful -- more at ABLE
1 a : the quality or state of being able ability of the soil to hold water ; especially : physical, mental, or legal power to perform b : competence in doing : SKILL
2 : natural aptitude or acquired proficiency children whose abilities warrant higher education

ability ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Power,

ability ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Inability,

ability

yetenek, kabiliyet; güç, iktidar; ustalik, beceri; yeterlik, ehliyet

ability

İngilizce ability kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. habilidad, aptitud, cacumen, chirumen, dote, pesquis, talento; capacidad, competencia, destreza, facultad, pericia

ability

İngilizce ability kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. habilité, aptitude, capacité; pouvoir; compétence, talent

ability

İngilizce ability kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fähigkeit; Können

ability

İngilizce ability kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. capacità, abilità; perizia, competenza

ability

İngilizce ability kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. habilidade, capacidade, destreza; dom, talento, aptidão

ability

i. yetenek, kabiliyet, beceri; güç, iktidar; yeterlik

ability

İngilizce ability kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. mogelijkheid; vermogen

ability

n. power, capacity, capability; skill, talent, aptitude

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ability ilgili konular