Acem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Acem

Acem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Acem, topluluk için kullanılan tanımlama
  • Acem, Klasik Türk Müziği'nde mi notasına yakın perde
  • Acem, İranlı, İran Ülkesi
}Arap Olmayan İranlı Anlamında

acem

Osmanlıca acem kelimesinin Türkçe karşılığı.
İranlı. Yabancı. * Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar. * Çekirdek.

acem

türk müziğinde "mi" notasına yakın bir perde.
iranlılara verilen ad.

acem

(Arapça) Erkek ismi 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özel­likle İranlı, İran halkından biri. Acem Bekir Efendi Türk Reisü'l-Küttab, 1723.

Yanıtlar