--}}

Adet

Adet siklusuyla psikolojik fonksiyon arasında karmaşık bir ilişki vardır. Adet öncesi gerilimin (bkz.) karakteristiği, ruhsal durumda yarattığı bozukluktur.

Adet siklusuyla psikolojik fonksiyon arasında karmaşık bir ilişki vardır. Adet öncesi gerilimin (bkz.) karakteristiği, ruhsal durumda yarattığı bozukluktur. Nevrozlarda, adet öncesinde anksiete veya depresyon şiddetlenir. Birçok kadın adet öncesinde ve süresince düşük bir performans ve kaza yapma eğilimi gösterir. Bu dönemde, kadınların intihar etmeleri veya cinayet işlemeleri ihtimali yükselir. Bazı epileptiklerde, adet öncesi dönemde, nöbet frekansları artmaktadır.

Birçok psikiyatrik bozuklukta adet siklusu da bozulur; amenore (bkz.) oligomenore yahut menoraji görülebilir. Âdet düzensizliği çok kere psikolojik bozukluğa sekonderdir, ama anksieteye yol açması da muhtemeldir.

Diğer anlamları

adet

1 . Sayı.
2 . Tane:
"Toplananların adedi dokuz on bini geçince bir silah patlatılacaktı."- Ö. Seyfettin.

adet

Türkçe adet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. number, mathematical value or its symbol; numeral, courses, sum; menses; total, custom, tradition, convention, groove, consuetude, the usual thing, routine, habit, praxis, usage, use, wont, fashion, menstruation, period, flow, bleeding

adet

Türkçe adet kelimesinin Fransızca karşılığı.
nombre [le], unité [la]

adet

Türkçe adet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gebrauch, Komment, Sitte, Zahl

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.