(1866-1950) Zürih'de doğan Meyer üniversiteden mezun olduktan sonra, göçmen olarak Birleşik Devletlere gitti. Orada nöro-patolog olarak çalışmaya başladıktan sonra Hughlings Jackson ve Thomas Huxley tarafından etkilenerek akıl hastalığı sorunlarına geniş kapsamlı ve sağduyulu bir yaklaşım geliştirdi.

Adolf Meyer

(1866-1950) Zürih'de doğan Meyer üniversiteden mezun olduktan sonra, göçmen olarak Birleşik Devletlere gitti. Orada nöro-patolog olarak çalışmaya başladıktan sonra Hughlings Jackson ve Thomas Huxley tarafından etkilenerek akıl hastalığı sorunlarına geniş kapsamlı ve sağduyulu bir yaklaşım geliştirdi. Eşi onun çalışmalarına büyük bir ilgi duyarak hastalarının ailelerini ziyaret etmeye başlamış ve böylece ilk Amerikalı "psikiyatrik sosyal görevli" olmuştur. Meyer ve eşi akıl hastalığının hasta ve ailesi için taşıdığı geniş kapsamlı sosyal önemi kavramışlardır. Meyer, herkesi, yaşam sorunlarına karşı genetik faktörlerin, yapının ve belli bir toplumsal durumun belirlediği biçimde tepki gösteren, psikobiolojik bir bütün olarak görüyordu. Johns Hopkins'de psikiyatri profesörü olan Meyer çevresinde seçkin bir öğrenci grubu toplamıştır. Bunlar arasında Harold Wolff ve Aubrey Lewis de vardı. Meyer psikanaliz konusunda kuşkucu kalmış ve tıbba bütünsel bir yaklaşımın, gerçekte psikosomatik bir yaklaşımın, hastayı hem anlamada, hem de iyileştirmede en iyi çare olduğuna inanmıştı. Eski bir hastası olan Clifford Beers ile birlikte, sonunda profilaktik psikiyatrinin ve çocuk eğitimi kliniklerinin gelişmesini sağlayan zihinsel hijyen hareketini başlatmıştır.

Yanıtlar