Afazi

Kısaca: Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur. ...devamı ☟

Sözlük anlamı "konuşamama" olan afazi terimi; konuşma, yazma veya el kol hareketleri gibi her türlü komünikasyonda, ifade ve anlama yeteneğinin kaybı veya kısmen kaybı anlamında kullanılmaktadır. Efektör veya reseptör nöron yollarındaki bir bozukluktan ötürü olmayıp, merkezi kavram veya konstrüksiyon güçlüklerinden ötürü olur. Spontan veya açıklayıcı konuşmalar; uygunsuz, tutarsız ve hastanın öğrenimiyle sosyal temeli bakımından gramer yanlışlıkları ile dolu olduğu zaman bu durumdan şüphe edilmelidir. Zeka bozukluğu göstermeyen bir hastada afazi görüldüğünde, konfüzyonla karıştırılabilmektedir (mesela ambolizm, yaralanma veya vasküler spazmdan sonra). Oysa çoğu zaman dejeneratif durumlarda meydana gelir-senil demans (bkz.), pre-senil demans (bkz.) (özellikle lobus temporalis atrofisi bulunan Pick hastalığında) veya genel serebral arterioskleroz ve global demans ile ilgilidir. Otistik (bkz. Otizm) çocuklarda da görülür. Bu duruma duyu testleri uygulandığında, sorular yahut basit talimatlar biçiminde yöneltilen sözleri hastanın kavrayamadığı ; anahtar veya para şıkırtıları, kağıt hışırtıları gibi sesleri anlayamadığı (oditer agnozi) ; okuyamadığı (aleksi - bazan doğuştan olur) ; gördüğü veya dokunduğu nesneleri tanıyamadığı (vizüel ve taktil agnozi) görülür. Hastanın motor açıdan muayenesi spontan konuşma, anlatma (afazi) ve yazma (agrafi) bakımından yapılır; talimatlar hem sözlü, hem de yazılı olarak verilir. Son olarak, hastanın kibrit veya anahtar gibi nesneleri kullanma ( ideasyonel apraksi) ve şekil yapma veya kopya etme yetenekleriyle ilgili (konstrüksiyonel apraksi) testler yapılır. En çok rastlanan bulgular arasında nominal afazi —hastanın fonksiyonu tanımladığı ve bir kaç isim arasından seçebildiği (sosis, kitap, kalem, lamba) halde nesnenin adını bulamaması (yazmaya yarayan bir şey— ; yani, "kalem") — perseverasyon (ikinci bir nesne gösterildiği halde, birinci nesnenin adını söyleme) ; agramatizm, yani telgraf diliyle konuşma; parafazi, jargon afazisi, sentaks afazisi — yanlış ya da olmayan sözcüklerin kullanılması — ; verbigerasyon — sözcük ya da cümlelerin sürekli tekrarı — ; sibilasyon — fasılalı "sss" sesleri çıkarma görülür. Broca konuşma alanı (ikinci ve üçüncü frontalis kıvrımlarının ön kısmı), ikinci frontalis girusu (agrafi merkezi), birinci temporalis girusu (sözcük sağırlığı), angüler girus tahrip olduğu zaman afaziye yol açan beyin (bkz. Konuşma bozuklukları)

afazi

Osmanlıca afazi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Tıb: Organlarda bir işleme bozukluğu olmadığı halde, fikri kelime ile anlatamamak hâli.

afazi

Türkçe afazi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. aphasia, impairment or loss of the ability to use and understand words

afazi

Türkçe afazi kelimesinin Fransızca karşılığı.
aphasie [la]

İlgili konular

beyin telgraf aphrasia

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Afazi
3 yıl önce

ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir. Afazinin Wernicke afazi, Landau-Kleffner sendromu, İletim afazi, Transkortikal duyusal afazi, Broca afazisi, Transkortikal...

Afazi, Beyin, Telgraf, Aphrasia
Apraksi
6 yıl önce

nedeniyle oluşmaz. Apraksi, dili anlamama veya üretememe bozukluğu olan afazi ya da bir eylemi gerçekleştirme arzusu eksikliği olan abuli ile karıştırılmamalıdır...

Broca alanı
6 yıl önce

opercularis ve pars triangularis kısımları olarak tanımlanmaktadır. Kronik afazi çalışmaları çeşitli dil ve konuşma işlevlerinde Broca bölgesinin önemli...

Terry Jones
3 yıl önce

ve iletişim yeteneğini bozan nadir bir demans türü olan primer progresif afazi teşhisi konulduğu ve artık röportaj veremeyeceği açıklandı. Britanyalı yazar...

Adli Dilbilim
6 yıl önce

sesletimde oluşan hatalar, konuşma stili, jargon ya da argo, kekeleme, afazi gibi hastalıklar, patolojik rahatsızlıklar, protez kullanımı, konuşma hataları...

Nörolojik bozukluk
6 yıl önce

Temporal lob hasarı Pksipital lob hasarı Türe göre beyin işlevi bozukluğu: Afazi (dil) Disgrafi (yazma) Dizartri (konuşma) Apraksi (hareket) Agnozi (kişileri...

Nöroloji, Alzheimer Hastalığı, Beyin, Damar, EEG, Epilepsi, Migren, Nöroanatomi, SVH İnfarkt, Tıp, İskemik Beyin-Damar Hastalığı (Tıkanmalı İnme)
Paul Broca
3 yıl önce

yaşıtlarının okula yeni başladığı 20 yaşında tıp okulundan mezun oldu. Afazi Broca afazisi Broca alanı ^ "Memoir of Paul Broca". The Journal of the Anthropological...

Paul Broca, 1824, 1880, 28 Haziran, 9 Temmuz, Afazi, Antropolog, Bergerac, Hekim, Kişi, Paris
Nörolojik bozukluklar listesi
3 yıl önce

bulgular (afazi gibi) ve sendromlar (Aicardi sendromu gibi) alfabetik olarak sıralanmıştır. Abarognosis Adrenolökodistrofi Afantaz Afazi Agnozi Aicardi...