Ahiler

Kısaca: Ahiler, önemleri ve özellikle kuruluş dönemindeki Osmanlı Devleti içinde etkinlikleri herkesçe kabul edilmiş olmakla birlikte, ne oldukları tam açıklanamayan bir tür esnaf örgütüdürler. Bu yaygın örgütü kimi yazarlar, salt bir esnaf örgütü olarak kabul ederken, kimi yazarlarımız ise Ahileri dinsel bir topluluk olarak değerlendirmektedirler. Aslında onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda Anadolu, Azerbaycan ve kısmen Irak'ta yayılmış bulunan ve kendilerine fütüvveti ilke edine ...devamı ☟

Ahiler, önemleri ve özellikle kuruluş dönemindeki Osmanlı Devleti içinde etkinlikleri herkesçe kabul edilmiş olmakla birlikte, ne oldukları tam açıklanamayan bir tür esnaf örgütüdürler. Bu yaygın örgütü kimi yazarlar, salt bir esnaf örgütü olarak kabul ederken, kimi yazarlarımız ise Ahileri dinsel bir topluluk olarak değerlendirmektedirler.

Aslında onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda Anadolu, Azerbaycan ve kısmen Irak'ta yayılmış bulunan ve kendilerine fütüvveti ilke edinen topluluklar genel olarak kentlerde görülmektedir. Fütüvvet sözcüğünün Arapça aslı "futuvva" da çeşitli anlamlara gelebilmektedir. Bu çeşitli anlamlar arasında "gençlik, erginlik çağı, delikanlılık, gençlikten kaynaklanan hafifmeşreplik, yiğit bir delikanlıda bulunan iyi tavırların hepsi ve cömertlik" sayılabilir.

Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde kurucu niteliğiyle çok etkin bir rol içinde gördüğümüz Ahilerin, İslam Dünyası'nda görülen diğer fütüvvet örgütlerinin bir uzantısı olup olmadığı konusundaki bilgilerimiz de eksiktir. Hatta "ahi" sözcüğünün Arapçada "kardeş" anlamına gelen sözcükten mi, yoksa Türkçe'de cömertlik anlamına gelen "akı" sözcüğünden mi türediği konusunda ciddi tereddüdler vardır.

Ahilerle ilgili en somut bilgileri bu yüzyılların Anadolu gezginlerinden İbni Battuta vermektedir. İbni Battuta'nın ifadesiyle, Ahi, evlenmemiş, bekar ve sanat sahibi olan gençlerle, diğerlerinin aralarında bir topluluk meydana getirip, içlerinden seçtikleri bir kimseye denilir.

Bu topluluğa da "fütüvve gençlik" adı verilir. Kardeşler gündüzleri geçimlerini sağlayacak kazancı elde etmek üzere çalışırlar ve o gün kazandıkları parayı ikindiden sonra topluca getirip öndere verirler. Bu para ile tekkenin ihtiyaçları karşılanır, topluca yaşama için gerekli yiyecek ve meyveler satın alınır. Mesela o sıralarda beldeye bir yolcu gelmişse onu tekkede misafir ederler ve alınan yiyeceklerden ikram ederler. Bu tutum yolcunun ayrılışına kadar sürer gider. Bir misafir olmasa bile yemek zamanında yine hepsi bir araya gelip topluca yerler, rakslar ederler, türküler çağırırlar.

Tarihi oldukça karanlık olmakla birlikte, bizim açımızdan Ahilerin önemi lonca örgütü ne temel olmuş olmalarından gelir. Gerçekten Franz Teaschner'in belirtmiş olduğu gibi (Birinci Murad'ın duhulundan sonra) Ahiler hakkındaki malumat yavaş, yavaş azalıp kaybolmaktadır. Bu kurum bir yandan dervişlik kurumuna, diğer taraftan lonca örgütüne sığınmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahilik
5 ay önce

Selçuklu Devleti'nin Fütüvvet Teşkilatına destek vermesi sürecini takiben Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli...

Ahi Evren, Anadolu, Orta Asya, Türkler, Osmanlı İmparatorluğu, Türk, Esnaf, zanaatkar
Ahiler, Kütahya
3 yıl önce

Ahiler, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün ismi, köy içinde çeşitli yerlerde kabirleri bulunan kardeş yedi zattan geldiği söylenir...

Ahiler, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetoluğu, Kütahya, Akoluk, Kütahya
Ahiler, Yenice
3 yıl önce

Ahiler, Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1902'den beri aynı adı taşımaktadır. Köy, 2008 yılında Hamdibey beldesine bağlı bir mahalle...

Ahiler, Yenice, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Ahiler, Alaplı
3 yıl önce

Ahiler, Zonguldak ilinin Alaplı ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı Arapça "ahi (kardeş)" kelimesinden gelmektedir. Zonguldak iline 67 km, Alaplı ilçesine...

Ahiler, Alaplı, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Ahatlı, Alaplı
Ahiler, Pamukova
3 yıl önce

Ahiler, Sakarya ilinin Pamukova ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 62 km, Pamukova ilçesine 17 km uzaklıktadır. Yerelnet15 Mayıs 2012...

Ahiler, Pamukova, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adapazarı, Akyazı, Sakarya
Ahiler (Anlam Ayrımı)
3 yıl önce

Ahiler, Yenice, Çanakkale ili Yenice ilçesine bağlı köy Ahiler, Sivrihisar, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlı mahalle Ahiler, Kütahya, Kütahya ili...

Ahi Çelebi Camii
4 ay önce

Ahi Çelebi Camii Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki bir camidir. ‘Kanlıfırın Mescidi’ ve ‘Yemişçiler Camii’ olarak da bilinir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin...

Ahi Çelebi Camii, Cami, Eminönü, Evliya Çelebi, Mimar Sinan, Osmanlı Devleti, Taslak, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Zindankapı, Eminönü
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
3 yıl önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı yasayla, Kırşehir'de kurulmuş devlet üniversitesidir. Daha önceden Gazi Üniversitesine...