Akustik

Kısaca: Akustik, mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Alm. Akustik (f), Fr. ...devamı ☟

Akustik, mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Alm. Akustik (f), Fr. Acustique, İng. Acoustics. Ses bilimi ve teknolojisi. Cami, tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde sesin en az yankı ve en çok netlikle dinleyici kitlelere ulaştırılması büyük önem taşır.

Bir odanın akustiği, düzensiz yankılardan dolayı güzel bir sesi, bir konuşmayı bozarak sinir bozucu yapabilir. Ses yükselticiler, hoparlörler veya sesle ilgili herhangi bir sistemden çok şeyler beklenirken sonuç hayal kırıklığı olabilmektedir. İşte burada asıl problemin oda akustiği olduğu ortaya çıkmaktadır.

Akustik konusunda çalışmalara daha önceki devirlerdeki İslam mimarisinde olduğu gibi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde de çok rastlanır. Binlerce insanın ibadet ettiği camilerde yankı özellikleri en ince noktalarına kadar incelenmiştir. İmamın sesinin dört bir köşeden duyulabilmesi için bütün tedbirler alınmıştır. Ecdat yadigarı bu ulu ibadethanelerde bugün de hiç bir yayın cihazına lüzum görülmeden ses her taraftan rahatça işitilebilmektedir.

Büyük Türk Mimarı Sinan’ın, Süleymaniye Camiini yaptığı sıralarda, bu meşhur sanat adamını çekemeyenler, kendisini Kanuni Sultan Süleyman’a; “Cami yapılırken kubbenin altına yan gelip nargile fokurdatır, bu ne iştir?” diye şikayet etmişlerdi. Padişah ani olarak cami inşaasını teftişe gitti. Hakikaten Mimar Sinan’ı, nargilesi yanında kubbenin altında bir mindere oturmuş gördü. Çatık bir yüzle Sinan’a;

"Bre bu ne hal Koca Sinan?" diye sordu. Mimar Sinan sükunetle; "Padişahım, dedi. Kerem edip şu nargileyi bir gözden geçirseniz."

Kanuni, gözünü nargileden tarafa çevirince hayret etti. Çünkü, nargilenin üstünde tömbeki yoktu, fokurdayan, sadece su idi. Sinan, padişaha dönerek şu sözleri söyledi:

"Şevketlüm, bu nargileyi burada sırf fokurtusundan faydalanmak için bulunduruyorum. Bu ses bana, bu camide okunacak Kur’an-ı kerim seslerinin, caminin her tarafına yayılması ve her tarafta aynı şekilde işitilmesi için icab eden tedbirleri almama yardım eder." Büyük sanatkar, böylece akustik tertibatı alıyordu.

Avrupalılarda ise akustik konusunda ilk ciddi çalışma, Harward Ünversitesi konferans salonunun akustiğinin çok bozuk olduğunu fark eden W.C.W. Sabine tarafından yapılmıştır (1900).

Ses yansıması: Kısa uzaklıklarda yansıyan ses, ana sesin bir devamı gibi duyulur. Bu, tam olmayan yankıdır. Sesin çıkış noktasıyla yansıdığı nokta arasında uzun bir mesafe varsa “tam yankı” teşekkül eder. Boş bir odada konuşulduğu yahut yüründüğü zaman ayak sesleri veya konuşma sesi dağılmadan geri döner. Yankıya yol açan böyle bir oda, mesela bir müze salonu “canlı oda” olarak; eşyanın ve yapım malzemesinin yankıyı en aza indirecek şekilde düzenlendiği bir oda ise “ölü oda” olarak isimlendirilir. “Yankısız salon”lar, özel maddelerle yapılmış ve döşenmiş ölü odalardır. Tamamen ses emici maddelerden yapılmış bu salonlarda her türlü sesli cihazın, mesela hoparlör, mikrofon gibi aletlerin kalite denemeleri yapılır.

Akustik yardımıyla sesin yansıma özelliklerinin bilinmesinden faydalanılarak deniz derinliklerini ölçmek de mümkün olmuştur.

Yankı zamanı: Bir sesin işitilmesi ile bu sesin bir veya daha fazla yansımasından doğan yankının duyulması arasında geçen zaman yankı zamanıdır. Bu terim akustik mühendislerince, verilen kapalı bir salonun akustik özelliklerini hesaplamada kullanılır. Bu zaman, bir ses dalgasının değerinin bir milyonda birine düşmesi için gereken zamandır. “Canlı” bir odanın yankı zamanı saniyelerce sürebilirken, ses emici eşyalarla kaplanmış bir ölü odanın yankı zamanı bir saniyenin küçük bir parçasıdır. Yankı zamanının uzun olduğu bazı kapalı yerlerde ses etkili ve renkli bir duruma gelir. Bu da yapılışa bağlı olan bir akustik özelliğidir. Bu olayın en iyi örneğine camilerimizde rastlanır.

Yankı zamanı, odanın hacmiyle doğru orantılı olup, etraftaki eşya ve duvarların ses absorbsiyon gücü ile de kısmen ters orantılıdır. Absorbsiyonu bulmak için, yüzeyin alanı aynı yüzeyin ses absorbsiyon katsayısı ile çarpılır. Bütün yüzeylerin bu şekilde hesaplanmış olan değerlerinin toplamı ise, odanın toplam ses emme gücünü ortaya koyar.

Ses emiciler: Absorbsiyon katsayılarına bakıldığında, bazı maddelerin diğerlerinden daha iyi ses emdiği görülür. Bu, maddeye yöneltilen ses enerjisinin, emilen enerjiye oranına bakılarak bulunur. Pürüzsüz yüzeylerin absorbsiyon katsayısı düşüktür.

Bazı yüzeylerin absorbsiyon katsayıları:

Sıvalı yüzeyler: 0,03

Tahta kaplamaları: 0,10

Halılar: 0,25

Celotex denilen özel izolasyon maddesi: 0,60

Pürüzü hiç olmayan bazı yerlerde absorbsiyon katsayısı 0 civarındayken, bazı özel ses izolasyon maddelerinde 1,00’a ulaşır.

Bir ses kayıt stüdyosunda kaydedilen ses için yankı zamanı hayati önem taşır. Sesin ön planda olduğu tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde yankı zamanının düşük tutulması istenir. Buralarda yankı zamanı bir saniyenin altında olmalıdır. Ses kayıt stüdyolarında yankı zamanı bir saniyenin çok altındadır.

Modern akustik biliminin kurucuları arasında Lord Rayleigh ve Hermann von Helmholtz sayılabilir.

Linkler

 • Türk Akustik Derneği - http://www.takder.org/
 • Akustik

  1 . Yankı bilimi.
  2 . Yankılanım.

  Akustik

  Almanca Akustik kelimesinin İngilizce karşılığı.
  (die) n. acoustics, science of sound, manner in which sound is transmitted within an enclosed space (as in a room, auditorium, etc.)

  Akustik

  Türkçe Akustik kelimesinin İngilizce karşılığı.
  [Akustik (die) ] n. acoustics, science of sound, manner in which sound is transmitted within an enclosed space (as in a room, auditorium, etc.) adj. acoustic, audible, whispering n. acoustics, science of sound, manner in which sound is transmitted within an enclosed space (as in a room, auditorium, etc.)

  Akustik

  fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankıbilim. kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi, ses dağılımı, yankılanım.

  Akustik

  Almanca Akustik kelimesinin Fransızca karşılığı.
  n. acoustique (f)

  Akustik

  Almanca Akustik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
  n. acustica (f)

  Akustik

  Almanca Akustik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
  n. acústica (f)

  Akustik

  Almanca Akustik kelimesinin Türkçe karşılığı.
  i. akustik (f)

  Akustik

  Türkçe Akustik kelimesinin Fransızca karşılığı.
  acoustique

  Akustik

  Türkçe Akustik kelimesinin Almanca karşılığı.
  n. Akustik adj. akustisch

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Akustik gitar
  11 ay önce

  Akustik gitar. Görünüş olarak klasik gitara benzeyen fakat tellerin cinsi bakımından klasik gitardan farklı olarak çelik tel kullanılan, belli bir elektronik...

  E-akustik
  4 yıl önce

  e-akustik, Türk müzik grubu maNga'nın altıncı stüdyo albümü. 20 Mart 2012 tarihinde yayımlanmıştır. Plak Şirketi: Pasaj, GRGDN Format: Cd, plak, Online...

  Su altı Akustiği
  4 yıl önce

  Su altı akustiği, temel olarak su içerisinde ses dalgasının doğrusal ve doğrusal olmayan yayılmasını inceler ve buna dayalı pratik uygulama alanları geliştiren...

  Su altı akustiği, Akustik, Ses, Sonar, Su
  Akustik kedicik
  4 yıl önce

  Akustik Kedicik (İngilizce: Acoustic Kitty), 1960'larda ABD gizli servisi CIA'nın kedileri casusluk için kullanmaya çalıştıkları bir projedir. Cerrahi...

  Akustik kedicik, 2001, CIA, PDF, Washington, D.C., September 11, April 11
  Akustik Müzik
  4 yıl önce

  Akustik müzik, elektrik ve elektronik müziğin aksine daha çok akustik bir şekilde ses oluşturan enstrümanlarla yapılan müzik türüdür. 'Akustik müzik' tabiri...

  Akustik rezonans
  11 ay önce

  Medyayı oynat Akustik rezonans, bir akustik sistemin diğer frekanslara nazaran kendi doğal titreşim frekanslarının biriyle (kendi rezonans frekansıyla)...

  Akustik Anılar
  4 yıl önce

  Akustik Anılar, 1999 yılında Gökalp Baykal, Cenk Tarhan ve çeşitli sanatçıların eşlik ettiği akustik konserlerde çalınan şarkılardan oluşan albümdür. Albümün...

  Akustik savaş
  4 yıl önce

  Akustik savaş, düşmanın sualtı akustik tayfının kullanımını saptamak, bundan istifade etmek, bunu azaltmak veya önlemek için sualtı akustik enerjisinin...

  Akustik savaş, Öksüz maddeler (Ekim 2006), Askeriye, Bağlantı tanıtmak, Taslak, Akustik tayfı