Frekans

Kısaca: Bir grup birime ait bilgiler, bir değişkenin (vasfın) şıklarına göre ayrılıp aynı şık ya da şıklar grubunda bulunan birimler kümeler halinde bir araya toplandığında, her kümede bulunan gözlem sayısına frekans ya da çokluk denilmektedir. İnceleme konusu olan grubun tamamını oluşturan gözlem sayısınaysa, toplam frekans adı verilmektedir. ...devamı ☟

Frekans, periyodik (yani eşit zaman aralıkları ile tekrarlanan) hareketlerde, hareketin birim zamandaki tekrar sayısı. Hareketin bir kere tekrarı için geçen zamana ise periyod denir. Frekans (f), periyod (T) harfleri ile gösterilir. Frekans ile periyod arasında, f= 1/T (veya f.T= 1) bağıntısı vardır. Frekansın birimi, titreşim/saniyedir ki, bu da hertz (Hz)e eşittir. Büyük frekansları ifade ederken kilohertz, megahertz gibi birimler de kullanılır. Ses de bir titreşim olayıdır. Duyulan sesin frekansı 20 ila 20.000 hertz arasındadır. Frekansı 20’den küçük veya 20.000’den büyük olan sesleri insan kulağı duyamaz. Memleketimizde kullanılan alternatif akım, saniyede 50 defa yön değiştirir. Yani akımın frekansı 50 Hz’dir. ABD’de ise alternatif akımın frekansı 60 Hz’dir. Frekans ölçen aletlere frekansmetre adı verilir. Yaprak yaylı frekansmetre ile alternatif akımın frekansı ölçülebilir. Frekansın kullanıldığı diğer bir elektrik konusu, titreşim devreleridir. Bir elektrik devresinde R direnç, C kapasite ve L self, seri halde bulunuyorsa; Frekansın söz konusu olduğu titreşim hareketlerinden biri de dalgaların hareketidir. Bir dalganın dalga boyu l, yayılma hızı v ise, frekansla aralarında v = fl bağıntısı vardır. Tabiattaki bütün sistemlerin sahip olduğu bir tabii frekansı vardır. Bu sisteme dışarıdan herhangi bir titreşim verilirse, verilen titreşimin frekansı tabii frekansa eşit olduğunda rezonans denen hadise meydana gelir. Titreşimin genliği artar. Mesela asma köprülerin belirli bir tabii frekansı vardır. Rüzgar etkisiyle köprü sallanmaya başlayınca, frekansı tabii frekansa erişirse, köprü yıkılmaya kadar gider. ABD’de bulunan bir asma köprünün rezonans sebebiyle yıkılması tarihi bir vak’adır. Benzer şekilde masa üzerinde duran su bardağının da kendisine has bir tabii frekansı vardır. Bu frekansa eşit bir frekansta ses çıkarıldığında bardağın paramparça olması deneylerle görülmüş olaylardandır.

Örneğin, bir endüstrideki firmalar, büyüklüklerine göre kümelere ayrılmışsa (10dan az ve 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıranlar gibi), her kümedeki firma sayısı o kümenin frekansını oluşturacak ve (ni) sembolü ile gösterilecektir. Endüstriyi oluşturan firmaların tamamı, yani toplam frekanssa (N) ile belirtilecektir.

Her şıkka ait frekans, toplam frekansın yüzdesi olarak belirtildiğinde, verileri kolay anlaşılır hale getiren ve yaygın bir kullanım alanına sahip nispi (bağıl) frekanslar elde edilir. Örneğin, bir endüstrideki firmaların yüzde kaçını küçük firmaların oluşturduğunu saptamak böyle mümkün olacaktır.

frekans

Türkçe frekans kelimesinin Fransızca karşılığı.
fréquence [la]

frekans

Türkçe frekans kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Frequenz

frekans

Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık.

misafir - 8 yıl önce
Maddelerin frekansı 10 üzeri 15 hert dir. nasıl bulduğumu Yeni Atom Modelinden okuyunuz...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Frekans
3 yıl önce

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle...

Frekans, Dalga, Doppler Etkisi, Elektromanyetik, Hız, Işık, Nota (müzik), Periyot, SI, Volt, Salınım
Radyo Frekans
3 yıl önce

Radyo frekansı (Radyo frekans ta denilir) yayıncılıkta bir bilgi sinyali ile modüle edilmiş olan taşıyıcı sinyal anlamına gelir. Ancak, bu isim zamanla...

Ara Frekans
6 yıl önce

uygulanan taşıyıcı sinyalin frekansına ara frekans, frekans değiştirildikten sonraki haline ise radyo frekans denilir. Ara frekans fikrinin babası Kanadalı...

Frekans modülasyonu
6 yıl önce

Frekans modülasyonu, İletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) kullanılan bir modülasyon türü. FM kısaltmasıyla gösterilir. Bu modülasyon türü 1933 yılında...

Açısal frekans
3 yıl önce

Açısal frekans periyodik harekette birim zaman içinde kaç radyan olduğunun ölçüsüdür. Bir çemberin yarıçapı ile çevresi arasındaki ilişki C = 2 ⋅ π ⋅...

Yüksek frekans
3 yıl önce

HF, (High Frequency, Yüksek frekans) 2 MHz - 29.99 MHz frekans aralığında, uzun mesafe ses haberleşmelerini sağlayan haberleşme sistemidir Bu sistem uçaklar...

Aşırı Yüksek Frekans
6 yıl önce

yüksek frekans (İngilizce: Extremely high frequency), EHF en yüksek radyo frekans bandıdır. EHF 30 ila 300 gigahertz aralığında bir frekanstır. Bu bandın...

çok yüksek frekans
3 yıl önce

VHF'nin genel kullanımı 88–108 MHz frekansları arasında gerçekleştirilen FM radyo yayını ve UHF ile birlikte gerçekleştirilen televizyon yayınıdır. VHF...