Alfabe

Kısaca: Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde “alfabe” kelimesi ortaya çıkmıştır. ...devamı ☟

Alfabe
Alfabe

Türkçe

Söyleniş

 • Heceleme: al‧fa‧be

Köken

 • Fransızca

alfabe (belirtme hâli alfabeyi, çoğulu alfabeler)

 1. (dil bilimi, yazı) bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı
  Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi. - N. Cumalı
 2. (kitap) bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap
 3. bir işin başlangıcı
  Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur. - H. Taner

Çekimleme

Deyimler

 • alfabe sırası

Alt kavramlar

 • Arap alfabesi, Çin alfabesi, Latin alfabesi, Tay alfabesi
 • elifba

Çeviriler

Kaynakça

 • Türk Dil Kurumu: "alfabe"

Alm. Alphabet, Fr. Alphabet, İng. Alphabet. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde “alfabe” kelimesi ortaya çıkmıştır.

Sesleri gösteren harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütünü alfabe olarak adlandırılır. Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. abece adı ile de karşılanmaktadır.

Cumhuriyet devrinde A, B ve C seslerinin hece olarak birleştirilmesi ile “Abece” de denilmiştir.

Alfabeler, harflerin sesleri, heceleri ya da sözcükleri göstermeleri açısından üç bölüme ayrılırlar.

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler:

Göktürk (Orhun) alfabesi: Metinleri Orta Asya’daki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır. Orhun’da yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük, Türk Alfabesi denir. Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer. Hunlar, Göktürkler ve sathi olarak da Asya ve Avrupa’ya yayılan Türk kavimleri, kullanmıştır. Bu alfabede resmin göze hitabettiği ve ses haline geldiği açıkça görülür. Göktürk alfabesi otuz sekiz harften meydana gelir. Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, gerisi sessizdir. Ayrıca ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler ayrı haflerle gösterilmiştir. Sesli harfleri, sessizler okutur. Sağdan sola doğru yazılır. Tonyukuk, Kül Tiğin ve Bilge Kağan hatırasına yazılıp, dikilen Orhun Abideleri bu alfabenin şaheser nümunesidir. Bunlar ayrıca Türkçenin bilinen ilk yazılı metinleridir.

Uygur alfabesi: Göktürklerden sonra Türkistan’da devlet kuran Uygurlardan adını alır. Uygurlar ve Türkistan’daki Türkler kullandı. On sekiz işaretten meydana gelir. Dördü sesli, gerisi sessizdir. Harfler umumiyetle birbirine bitişiktir, çok defa başta, ortada ve sonda olmak üzere üç şekli vardır. Sağdan, sola doğru yazılır. Sekizinci asırdan, on ikinci asra kadar yaygın, on beşinci asra kadar mevzii bir şekilde görülür. Bu yazının katiblerine, bakşı, bakşıgeri veya serbahşı adları da verilmiştir.

Arap-İslam alfabesi: Türklerin topluca İslamiyeti kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçenin çeşitli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yazılmıştır. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, İslam alemi ve dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplıklarında İslam harfleriyle yazılmış milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyanın en büyük ve muazzam arşivi, Türk - İslam alfabesiyle yazılan Türkçe evraklarla doludur.

Kiril alfabesi: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hududları içinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır. Kiril Alfabesi, ihtiyari olmayıp, Rus ve komünist emperyalizmin zoraki tatbikidir. Komünist idare Türklere tek bir alfabe kullandırmayıp, milli birliği bozmak için on sekiz Türk boyuna değişik işaretli alfabe kullandırmaktadır. Sun’i bir Slav alfabesidir. Otuz sekiz harftir. On biri sesli, gerisi sessizdir. Soldan sağa doğru yazılır. Kullanma alanı Rusya’daki Türkler içindir.

Latin alfabesi: Bu alfabe 1925 yılında ilk defa Azeri Türklüğü tarafından kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra; 1928’de Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Günümüzde Türkiye ve Avrupa Türkleri kullanır. Latin asıllı yirmi dokuz harfden meydana gelir. Sekizi sesli, gerisi sessizdir.

Türkler; Orhun-Türk, Uygur-Sogd, Arab-İslam, Kiril-Slav ve Latin alfabelerinden başka Sogd, Mani, Brahmi, Süryani, Rum, Slav vs. gibi alfabeleri de kısmen kullanmışlardır.

Ayrıca bkz. Latin alfabesi, Arap alfabesi, Türk alfabesi

Alfabe

Türkçe Alfabe kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Abc, alphabet, primer; fundamentals

Alfabe

abece, bir dilin harflerinin dizilimi.
bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
bir işin başlangıcı.

Alfabe

Türkçe Alfabe kelimesinin Fransızca karşılığı.
abc [le], alphabet [le]

Alfabe

Türkçe Alfabe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Abc, Abece, Alphabet, Elementarbuch

Alfabe

1 . Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, yazı (I), abece.
2 . Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
3 . mecaziBir işin başlangıcı:
"Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur."- H. Taner.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alfabe Resimleri

Uluslararası Fonetik Alfabe
4 yıl önce

Uluslararası Ses Abecesi veya Uluslararası Fonetik Alfabe (sesçil alfabe, sesçil abece, İngilizce: International Phonetic Alphabet, IPA), seslerin kâğıt...

Uluslararası Fonetik Alfabe, Uluslararası Fonetik Alfabe
Tarihi Tuva Alfabeleri
4 yıl önce

Latin harflerin yerine Sovyet Rusların isteği (baskısı) üzerine Kiril alfabesine geçilmiştir. А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш...

Alfabe (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisine verilen ad. Alfabe, Amerikalı grafik ve yazı karakteri tasarımcısı ve tipografi sanatçısı...

Bulgarcanın romanizasyonu
4 yıl önce

Bulgarca'nın Latin harflerine transliterasyonu Kiril alfabesiyle yazılmış metinlerin Latin alfabesiyle gösterilmesi şeklinde olur. Bu işlem sayesinde söz...

Runik yazı
1 yıl önce

Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine runik alfabe ya da "futhark" adı verilir. Bu alfabeye verilen Futhark adı, alfabedeki ilk altı harfin kullanılmasıyla...

Runik yazı, Etrüskler, James Churchward, Kazım Mirşan, Macar, Mister, Mu kıtası, Orhun Alfabesi, Taslak şablonları, Vikingler, Taslak madde
Αlfa
1 yıl önce

Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, alef 'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi...

Glagol Alfabesi
1 yıl önce

eski Slav dili olan Kilise Slavcası için kullanılmış olan alfabedir. Artık kullanılmayan bu alfabe sadece Yunan Ortodoks kiliselerinde Slav destekçilerinin...

Fenike Alfabesi
1 yıl önce

birçok çağdaş alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Paleo-İbrani alfabesi, doğrudan Fenike yazı sisteminden gelmektedir. Modern Arap alfabesinin kökeni olan...

Fenike Abecesi, Arap abecesi, Dalet, Fenike dili, He, Kiril abecesi, Latin abecesi, Lübnan, Mısır, Yunan abecesi, Lamed