Latin alfabesi

Latin alfabesi veya Latin abecesi,Roman alfabesi de denir, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın kullanılan alfabedir.

Latin Alfabesi hakkında bilgiler

Latin alfabesi: Yunan alfabesini İtalya’ya götürüp tanıtanlar Etrüksler olmuştur. Latin alfabesi, Yunan Alfabesi üzerinde bazı değişikliklerin yapılması ile meydana gelmiştir. Ne var ki, Latin alfabesi önceleri büyük harf olarak kullanılıyordu, sonraları küçük harfler de kullanılmaya başlandı. Elyazısı olarak gelişmesi çok daha sonradır.

Latin harfleri

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kırım Tatar Latin Alfabesi

Kırım Tatar Latin alfabesi, 1992 yılında II. Kırım Tatar Millî Meclisi tarafından onaylandı.

Latin

Latin şu anlamlarda kullanılabilir:

Arap Alfabesi

Arap alfabesi Osmanlı İmparatorluğu dahil, İslam dininin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinden sonra dünyada yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir.

Latin Harfleri

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur.

Guaraní Alfabesi

Guaraní­ alfabesi (``achegety``) daha çok Paraguay ve çevresindeki ülkelerde konuşulan Guaraní­ dilini yazmak için kullanılan fonetik yazı sistemidir. 33 harften oluşmuştur, sırası ile:

Latin Abecesi

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur.

Türk Dil Alfabesi

Türk dil alfabesi veya Türk dilleri için kullanılan alfabeler günümüze kadar Türk dillerini yazmak için kullanılan alfabeleri belirtir.

Latin Alfabesinden Türeyen Alfabeler

Latin alfabesinden türeyen alfabeler, dünya üzerinde birçok dilin yazı sisteminde kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablolarda bazı alfabeler özetlenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Lâtin Alfabesi

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur.

Arnavut Alfabesi

Modern Arnavut Alfabesi Latin alfabesinden uyarlanmıştır. 36 harften oluşur:

Azeri Alfabesi

Azeri alfabesi ya da Azerbaycan alfabesi (Azerice: Azərbaycan əlifbası), Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilk olarak 1929 yılında kullanılmaya başlanan ancak 1939 yılında Sovyetler'in reddetmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılan ve ülkenin bağımsızlığıyla 1991'den bu yana yeniden ...

Boşnak Alfabesi

Alfabe ve telaffuz, Boşnakça gibi Latin abecesiyle yazılır. Boşnakça alfabesi 30 harften oluşur.