Tanburi Ali Efendi (1836 Midilli - 1902 İzmir) 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk Müziği bestekarlarından, tanbur virtüözü, Tanburi Cemil Bey'in öğretmenlerinden.

Ali Efendi (tamburi)

Tanburi Ali Efendi (1836 Midilli - 1902 İzmir) 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk Müziği bestekarlarından, tanbur virtüözü, Tanburi Cemil Bey'in öğretmenlerinden. 1836 yılında Midilli'de doğmuştur. "Enisefendizadeler" olarak tanınan bir ailenin çocuğu olup, babası Hafız Bekir Efendi’dir. Çocuk yaşta kendisi de "hafız" oldu. 18 yaşında bir gönül meselesi yüzünden Midilli'den ayrılarak, İstanbul'a geldi. Medrese öğreniminden sonra musikiye başladı. Enderuni Latif Ağa, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Selahaddin Dede, Kanuni Rıza Efendi ile Sütlüceli Asım Efendi’den dersler aldı. Küçük Osman Bey'den öğrendiği tanburda ise kısa sürede ustalaştı. Öğrendiklerini kendi kabiliyet ve sanat anlayışının süzgecinden geçirerek klasik tanbur icrasının büyük ustalarından biri oldu. Sesinin güzelliği ve dini konulardaki bilgisi ile dikkati çekerek, Sultan Abdülaziz zamanında saraya alındı. 23 yıl sarayda ikinci imam olarak görev yaptı. Bu dönemde, daha delikanlılık çağında olan Tanburi Cemil Bey’i dinledikten sonra "eline bir daha tanbur almayacağını" belirtmişse de, ona eski tarz tanbur icrasını öğretmiştir. 1885’de İzmir’e, daha sonra bir süre Manisa’ya, sonra tekrar İzmir’e yerleşti. Hayatının son 17 yılını İzmir'de yaşadıktan sonra 1902 yılında 66 yaşında ölmüştür. Mezarı Karşıyaka'dadır. Özellikle İzmir’de bulunduğu yıllarda öğrenci yetiştirme ve bir musiki çevresi oluşturma alanında değerli çalışmaları olmuştur. En içli Klasik Türk Müziği bestekarlarından biri olarak tanınır. Nota bilmediği için eserlerini oğlu Tanburi Aziz Mahmud Bey notaya almış, günümüze yüz on eseri gelmiştir. Şarkılarında genellikle Hacı Arif Bey’in etkisi olduğu kabul edilir. Eserleri arasında Sipihr ve Suz-i Dil makamındaki takımları ön plandadır. == Kaynak == * Türk Musikisi Tarihi: Dr. Nazmi Özalp; Hazırlayan: Tahir Aydoğdu

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar