Alp Er Tunga

Alp Er Tunga, veya Alp er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" "Alp, yiğit, kahraman, bahadır.", "ار er" "Er, erkek, adam." ve "تنكا tonğa" "bebür." anlamındadır.

Alp Er Tunga, efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı (ö:M.Ö. 623'ten sonra).

Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga'nın, Türklerin en eski atası Türk'ün soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de, İran destanı Şehname'nin kahramanı Efrasiyab'la aynı kişi olduğu belirtilir. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagasu, Divan ü Lügat it-Türk'ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verilmiştir.

Moğol tarihçi Cüveyni Uygur Devletinin hükümdarlarının Efrasyap soyundan olduğunu, Mesudi de M.S. 7. yüzyılın başındaki Köktürk hakanının "Efrasyab" soyundan olduğunu yazmaktadır.

Alp Er Tunga Sagusu

Alp Er Tunga öldi mü
Isız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur


Ödlek yarağ közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kalı kurtulur


Öğreyüki mundağ ok
Munda adın tizdağ ok
Atsa acun uğrap ok
Tağlar başı kertilür


Begler atın argurup
Kagdu anı turgurup
Mengzi yüzü sargarup
Körküm anğar türtülür


Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közü örtülür


Könglüm için örtedi
Yitmiş yaşığ kartadı
Keçmiş özüğ irtedi
Tün kün keçüp irtelür


Ödlek arıg kevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem yeme sevredi
Ajun begi çertilür


Ödlek kamug köfredi
Erdem arıg sevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem begi çertilür


Bilge bögü yunçıdı
Ajun anı yançıdı
Erdem eti tınçıdı
Yerke tegip sürtülür

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alp Er Tunga ilgili konular

 • Türk Destanları

  Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-in
 • Kutadgu Bilig

  Kutadgu Bilig, Türk dillerinin en temel eserlerinden ve Türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. İslâmî Türk edebiyatını
 • Alp Er Tunga

  Alp Er Tunga, veya Alp er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" "Alp, yiğit, kahraman, bahadır.", "ار er"
 • Reşid Rahmeti Arat

  Reşid Rahmeti Arat Türk dil bilgini, 1900 yılında, Kazan şehrinde doğan Reşid Rahmeti, eski Uygur dili sahasındaki çalışmalarıyla tanını
 • Alper Tunga

  Alp Er Tunga, efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı (ö:M.Ö. 623'ten sonra).
 • Saka İskit Devleti

  Tarihteki Türk Devletleri
 • Sözlü Edebiyat

  Türk Edebiyat Tarihi
 • Cengiz Han Destanı

  Orta Asya’da yaşayan Türk boylari arasında XIII. yüzyılda meydana gelişmiştir. Cengiz Han Destanı‘nda Moğol hükümdarı Cengiz Han‘ın
 • Türk edebiyat tarihi

  Türk edebiyatı tarihi, Türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:• İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı• İslam Etki
 • İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerdeki Türk edebiyatıd