Alp Tigin

Kısaca: Gazneli Devletinin kurucusu. Sâmânoğulları Devletinin hizmetindeyken orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’in hükümdarlığı esnasında fiilen idareyi eline aldı. ...devamı ☟

Alp Tigin
Alp Tigin

Alp Tigin Gazneli Devletinin kurucusu. Samanoğulları Devletinin hizmetindeyken orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’in hükümdarlığı esnasında fiilen idareyi eline aldı. Vezirliğe Ebu Ali el-Bel’ami’yi tayin ettirdi. Fakat vezir, tamamen Alp Tigin’in tesiri altında kaldığından ondan kurtulmak için Horasan valiliğine gönderilmesini sağladı (961). Abdülmelik’in ölümü üzerine çocuk yaştaki kardeşi Mansur hükümdar oldu. Bunun iktidara getirilmesini Alp Tigin istememişti. Bu sebepten Belh şehrine çekildi. Burada Samaniler tarafından üzerine gönderilen orduyu yenerek Gazne’ye gitti (962). Gazne’deki yerli hanedanlığı devirerek müstakil bir devlet kurdu. Ölümü hakkında kesin bir tarih yoksa da bazıları 963 de öldüğünü kabul ederler. Vefatından sonra yardımcısı ve damadı olan Sebüktekin, yerine geçti. Bunun oğlu meşhur Mahmud Sebüktekin zamanında, Gazne Devleti en parlak devrini yaşamıştır.

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Hükümdarları
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Kül Tigin
  2 yıl önce

  Kül Tigin veya Köl Tigin (Eski Türkçe: , Kül Tig(i)n, 闕特勤/阙特勤, Pinyin: quètèqín, Wade-Giles: chüeh-t'e-ch'in), d. 684 - ö. 27 Şubat 731), İkinci Doğu Göktürk...

  Kül Tigin, Bilge Kağan, Kişi, Orhun yazıtları, Taslak, İstemi Kağan, Gültekin, Kutlukhan, Göktürkler, Türkler
  Tegin
  3 yıl önce

  "Tekin" adına evrilmiştir. Alp Tigin Anuş Tegin Kül Tigin Sebük Tegin Gümüştekin Gazi Tegin Şah Tuğtekin Aprın Çor Tigin ^ Ancient Coin Collecting VI:...

  963
  6 yıl önce

  Bizans İmparatoru (d. 939) 18 Nisan - Stefanos, I. Romanos'un oğlu tarihi bilinmeyen Alp Tigin, Gazne devletinin temellerini atan Türk asıllı hükümdar...

  963, 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, 6 Aralık, 9. yüzyıl, 958, 959, 960, 961, 962, 964
  Alp Er Tunga
  2 yıl önce

  Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagusu, Divân-ı Lügati't-Türk'ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verildiği söylenmektedir. "tunga tigin yoghinda kiri...

  Edebiyat, Destan, Divanü Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig, Türk, Uygur Devleti, İran, Şahname, M.Ö. 623
  Bilge Tegin
  6 yıl önce

  İshak İbrahim'in yerini alacak bir oğlu yoktu. Türk emir ve kumandanlar, Alp Tigin'in kölesi, hâcibi ve muhafız kuvvetlerinin kumandanı olan Bilge Tegin'i...

  Tutuşiye Medresesi
  6 yıl önce

  Tutuşiye Medresesi, Bağdat'ta Alp Arslan'ın oğlu Emir Tutuş için kölelerinden Humar Tigin tarafından 1090'da yaptırılan medrese. Zamanla harap olan medresenin...

  Tutuşiye Medresesi, Alparslan, Bağdad, Mimarlık, Taslak, Vezir Küçük Hasan Paşa Camii, Emir Tutu
  Bilge Kağan
  2 yıl önce

  oldu. Çok geçmeden Tonyukuk'un karşı çıkmasına rağmen Alp Eletmiş tarafından desteklenen ve Kül Tigin tarafından planlanıp uygulanan oldukça kanlı bir darbe...

  Göktürkler, Kül Tigin, Türkler, Türk, Göktürk Yazıtları, Kül Tigin Yazıtı, Türkçe
  Gazneliler
  2 yıl önce

  çıkan bir hanedanlıktır. Alp Tegin (961-963) Ebu İshak İbrahim (963-966) Bilge Tigin (966-975) Böri Tigin (975-977) Sebük Tigin (977-997) İsmail (997-998)...

  Gazne Devleti, 1027, 1186, 962, 963, 997, Ak Hun İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Avar İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu