Altay

Altay, birden fazla anlamda kullanılmaktadır.

Haritası

Altay koordinatları: 47.838421, 88.124817

Diğer anlamları

Altay

yüksek bir dağ, asyada bir türk boyu

Altay

İngilizce Altay kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Altay, Territorium der Russischen Föderation in Mittelasien

Altay

İngilizce Altay kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Altai, território da Federação Russa na Ásia Central

Altay

n. Altai, territory of the Russian Federation in central Asia

Altay

(Türkçe) Erkek ismi 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde ya­şayan Türklerin genel adı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Altay ilgili konular

 • Yom

  Yom, Türk ve Altay halk inancında Uğur, Şans, Talih, Baht anlamlarına gelir. Yum olarak da söylenir. Uğurlu nesne (Yom Taşı gibi) manasını
 • Can

  Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.
 • Hadur

  Hadur, Macar savaş tanrısı. Macarca "ordularının efendisi" anlamındaki “Hadak Ura” sözcüklerinin bileşimidir.
 • Kabil

  Kabil, Afganistan'ın başkenti ve 3.000.000 nüfusuyla en büyük şehridir. Hindikuş dağları içinde Kabil nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide
 • Oba

  Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı.
 • Urgun

  Urgun – Türk, Anadolu ve Altay halk kültüründe Cin. Orgun veya Vurgun da denir. Ateşten yaratılmıştır. Tek ağaçların altında, su kıyı
 • Türkçe

  Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedi
 • Türk

  Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "
 • Fince

  Fince (Fince: Suomi), Finlandiya nüfusunun %92'sinin konuştuğu dildir. Finlandiya'nın resmi olan Fincenin diğer bir ağzı olan Meänkieli dili i
 • Ece

  Eje – Türk ve Altay mitolojisinde yeryüzündeki ilk kadın, Havva. Ece, Eçe, Ejey, Ecey de denir.