Altay Dilleri

Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay kolunda...

Altay Dilleri hakkında detaylı bilgi

Altay dilleri aşşağıda sıralanmaktadır. Altay dilleri hakkında daha detaylı bilgi için Altay Dil Ailesi konu başlığına tıklayınız

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Altay Dilleri Ailesi

Altay dilleri Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay dillerinde Türk dilleri, Moğol, Tunguz, Japon ve Kore dilleri bulunur.

Altay Dilleri Teorisi

Altay dilleri teorisi, dilbilgisi edebiyatında bir ‘dil ailesi’ veya ‘topluluğu’ için kullanılan Altay dilleri adıyla, dar olarak üç (Türk, Moğol, Mançu dahil Tunguz), geniş olarak bunlarla birlikte Kore ve kısa bir süreden beri Japon dilinin de yeniden katılması ile, beş ...

Türk Dilleri Ailesi

Turki dilleri ailesi, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. Türk ...

Altay Dil Ailesi

Altay dilleri, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada konuşulan dilleri kapsayan bir dil ailesidir. Altay kolunda

Moğol Dilleri

Moğol dilleri, Orta Asya`da konuşulan on üç dilin oluşturduğu dil öbeği. Moğolca(Halha), Buryatça gibi diller bu gruba girer. Bazı dilbilimcilerin yaptığı tasnife göre Moğol dilleri, Tunguz dilleri ve Türk dilleriyle birlikte Altay dilleri ailesini oluşturur.

Maya Dilleri

Maya dilleri, Kolomb öncesi Mezoamerika uygarlıklarından birini oluşturan Mayalar'ın vaktiyle kullanmış oldukları Klasik Mayaca dahil hepsi ana Proto-Mayacadan türemiş olan dillerdir. SIL International (Ethnologue) verilerine göre 68 dilden oluşur ve 6.038.172 kişi tarafından ...

Altay Türkçesi

Altay Türkçesi, Sibirya Türk ağızlarından birisidir.

Ural Altay Dil Ailesi

Ural Altay Dil Ailesi, eskiden birtakım dilbilimcilerinin varlığını savunduğu, fakat üzerinde genel olarak anlaşmaya varılmamış olan kuramsal bir dil öbeğidir. Günümüzde Altay Ailesi ve Ural Ailesi olarak ele alınan bu dil aileleri

İskit Dilleri

İskit Türkçesi, doğuda Saka, batıda İskit adlarıyla evrimlenen, Ural Altay Dil Ailesine mensup olan Türkçenin antik bir şivesidir. İskit Türkçesi Antik Türkçenin en önemli temsilcilerinden biridir. Kısaca ''İskitçe'' olarak da geçer.

Altay Sersenulı Amanjolov

Altay Sersenulı Amanjolov (; d. 1934 in Almatı, Kazakistan SSC) Kazak Türkolog. Babası Sarsen Amanzholov'a benzer alanlarda araştırmalar yapmıştır.