Amphicyonidae

Ayı köpekleri (Amphicyonidae), etçiller takımının köpeğimsiler alt takımına ait, nesli tükenmiş bir familya.
50 milyon yıl önce Eosen devrinde ortaya çıkıp Miyosen devrine kadar var olmuşlardır.

Amphicyonidae

Amphicyonidae ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ayı köpekleri

İlgili konuları ara

Yanıtlar