Alt Familya

Kısaca: Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yeralmamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve halen kullanılan kategorilerden Familia'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir.Burda Familia yeralmamıştır. ...devamı ☟

Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yeralmamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve halen kullanılan kategorilerden Familia'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir.Burda Familia yeralmamıştır.

  * Sınıf (Classis)
  * Takım (Ordo)
  * Cins (Genus)
  * Tür (Species)
  * Varyete ( Varietas)


Daha sonraları Linné, bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (Binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=Tür adı) bir sistem geliştirdi. Bu sistem değişiklikler gösterse de halen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde taksonomik kategoriler ve canlı gruplarına göre isimlendirmede kullanılan son ekler şöyledir :

  * Alem (Regnum)
  * Altalem (Subregnum)
  * Bölüm (Diviso-Phylum) (-phyta)
  * Altbölüm (Subdivisio-Subphylum)
  * Sınıf (Classis) (-opsida)
  * Altsınıf (Subclassis)
  * Takım (Ordo) (-ales)
  * Alttakım (Subordo)
  * Aile (Familia) (-aceae)
  * Altaile (Subfamilia)
  * Oymak (Tribus) (-eae)
  * Altoymak (Subtribus)
  * Cins (Genus)
  * Altcins (Subgenus)
  * Seksiyon (Sectio)
  * Altseri (Subsectio)
  * Seri (Serie)
  * Altseri (Subserie)
  * Tür (Species)
  * Alttür (Subspecies)
  * Varyete (Varietas)
  * Altvariyete (Subvarietas)
  * Ira (Forma)
  * Altıra (Subforma)


alt familya

Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alt familya
11 ay önce

Alt familya, Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yer almamasına...

Alt familya, Binomial nomenklatür, Bitki, Carl Linne, Cins, Familya, Hayvanlar, Taksonomi, Tür, Systema Naturae
Familya
11 ay önce

görülür. Familya isimleri tek kelimedir ve hiçbir zaman italik yazılmaz. Sınıflandırmayı kolaylaştırmak amacıyla bazen üst familya ve alt familya gibi taksonomik...

Familya, Aile, Pinaceae, Çamgiller
Şahinler (alt familya)
2 yıl önce

Şahinler (Buteoninae), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir alt familya. Bu familya üyelerinin yakaladığı avın etini kolaylıkla koparmayı sağlayan...

Araneidae
4 yıl önce

Ursini alt familya: Argiopinae : Argiope alt familya: Cyrtarachninae oymak: Cyrtarachnini oymak: Mastophorini alt familya: Cyrtophorinae alt familya: Gasteracanthinae...

Alethinophidia
4 yıl önce

infra takımdır. 9 alt familya ve 316 cinsin dahil olduğu 15 familyası mevcuttur. Familya: Acrochordidae - Bonaparte, 1831 -- Familya: Aniliidae - Stejneger...

Büyük insansı maymunlar
11 ay önce

insansılar (Hominoidea) üst familyasına dâhil bir familyadır. Familyanın dört cinsi iki ayrı alt familyaya bölünür; bunlar, Ponginae alt familyası bünyesinde...

Hominidae, Taksonomi, 1825, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem, Alt şube
Hani balığı
11 ay önce

Saloptia Triso Variola Alt familya Grammistinae Belonoperca Rypticus Diploprion Aporops Pseudogramma Suttonia Grammistes Alt familya Liopropomatinae Bathyanthias...

Hani balığı, Hani balığı
Tatarcıkgiller
4 yıl önce

ayrılan bu alt familya, bazen Phlebotomidae adıyla ayrı familya olarak da sınıflandırılsa da, genelde alt familya olarak Psychodidae familyasında ele alınır...