Alt Familya

Kısaca: Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yeralmamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve halen kullanılan kategorilerden Familia'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir.Burda Familia yeralmamıştır. ...devamı ☟

Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yeralmamasına rağmen, daha sonradan geliştirilmiş ve halen kullanılan kategorilerden Familia'nın alt katergorisidir. Linné canlıları 5 taksonomik kategori içine yerleştirmiştir.Burda Familia yeralmamıştır.

  * Sınıf (Classis)
  * Takım (Ordo)
  * Cins (Genus)
  * Tür (Species)
  * Varyete ( Varietas)


Daha sonraları Linné, bitki ve hayvanların isimlendirilmesi için ikili adlandırma (Binomial nomenklatür) yani, 2 sözcükten oluşan (Cins adı+Epitet adı=Tür adı) bir sistem geliştirdi. Bu sistem değişiklikler gösterse de halen geçerliliğini korumaktadır. Günümüzde taksonomik kategoriler ve canlı gruplarına göre isimlendirmede kullanılan son ekler şöyledir :

  * Alem (Regnum)
  * Altalem (Subregnum)
  * Bölüm (Diviso-Phylum) (-phyta)
  * Altbölüm (Subdivisio-Subphylum)
  * Sınıf (Classis) (-opsida)
  * Altsınıf (Subclassis)
  * Takım (Ordo) (-ales)
  * Alttakım (Subordo)
  * Aile (Familia) (-aceae)
  * Altaile (Subfamilia)
  * Oymak (Tribus) (-eae)
  * Altoymak (Subtribus)
  * Cins (Genus)
  * Altcins (Subgenus)
  * Seksiyon (Sectio)
  * Altseri (Subsectio)
  * Seri (Serie)
  * Altseri (Subserie)
  * Tür (Species)
  * Alttür (Subspecies)
  * Varyete (Varietas)
  * Altvariyete (Subvarietas)
  * Ira (Forma)
  * Altıra (Subforma)


alt familya

Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alt familya
2 yıl önce

Alt familya, Carl Linne'nin (1707-1778) 1735 yılında 11 sayfadan oluşan Systema Naturae isimli eserinde yaptığı taksonomik kategorilerden, yer almamasına...

Alt familya, Binomial nomenklatür, Bitki, Carl Linne, Cins, Familya, Hayvanlar, Taksonomi, Tür, Systema Naturae
Familya
2 yıl önce

görülür. Familya isimleri tek kelimedir ve hiçbir zaman italik yazılmaz. Sınıflandırmayı kolaylaştırmak amacıyla bazen üst familya ve alt familya gibi taksonomik...

Familya, Aile, Pinaceae, Çamgiller
Şahinler (alt familya)
4 yıl önce

Şahinler (Buteoninae), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir alt familya. Bu familya üyelerinin yakaladığı avın etini kolaylıkla koparmayı sağlayan...

Araneidae
6 yıl önce

Ursini alt familya: Argiopinae : Argiope alt familya: Cyrtarachninae oymak: Cyrtarachnini oymak: Mastophorini alt familya: Cyrtophorinae alt familya: Gasteracanthinae...

Alethinophidia
6 yıl önce

infra takımdır. 9 alt familya ve 316 cinsin dahil olduğu 15 familyası mevcuttur. Familya: Acrochordidae - Bonaparte, 1831 -- Familya: Aniliidae - Stejneger...

Büyük insansı maymunlar
2 yıl önce

insansılar (Hominoidea) üst familyasına dâhil bir familyadır. Familyanın dört cinsi iki ayrı alt familyaya bölünür; bunlar, Ponginae alt familyası bünyesinde...

Hominidae, Taksonomi, 1825, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem, Alt şube
Hani balığı
2 yıl önce

Saloptia Triso Variola Alt familya Grammistinae Belonoperca Rypticus Diploprion Aporops Pseudogramma Suttonia Grammistes Alt familya Liopropomatinae Bathyanthias...

Hani balığı, Hani balığı
Tatarcıkgiller
6 yıl önce

ayrılan bu alt familya, bazen Phlebotomidae adıyla ayrı familya olarak da sınıflandırılsa da, genelde alt familya olarak Psychodidae familyasında ele alınır...