Herhangi bir yazının asıl düşünce özü; belli bir cümle durumunda kesinlikle söylenebilecek tez. ...

ANA FIKIR (türkçe) anlamı
1. Bir yazının temeli olan asıl düşünce:
2. Eserin ana fikrine sadakat
3. yazara ve esere gösterilecek ilk nezaket ve saygı borcudur.- H. Taner.
ANA FIKIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. main theme
2. distillation
3. gist
4. point
5. substance
6. governing idea
7. root idea
8. burden
9. central topic
10. heading
11. subject matter,
ANA FIKIR (türkçe) fransızcası
1. l'idée mère
ANA FIKIR (türkçe) almancası
1. n. Hauptgedanke
2. Pointe

Ana Fikir hakkında bilgiler

Herhangi bir yazının asıl düşünce özü; belli bir cümle durumunda kesinlikle söylenebilecek tez.

edebiyat-taslak

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ana Fikir (Edebiyat Terimleri)

Ana fikir (Tema); bir yazıda ya da bir yapıtta anlatılmak istenen temel düşüncedir. Kısa ve özdür.

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri A) Tarif: Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. B) Fikir ...

Fikir Sahibi Damaklar

Fikir Sahibi Damaklar, yüzbini aşkın üyesiyle 130 ülkede yer sahibi olan Slow Food hareketinin Türkiye’deki aktif topluluğudur. Türkiye'de Defne Koryürek tarafından kurulan Fikir Sahibi Damaklar, gerçek gıda, doğasına saygılı tarım ve sürdürülebilir tüketim konularında ...

Heading

Rota, genellikle deniz ve hava taşıtları için kullanılan, taşıtın bir referans noktasına göre (genellikle gerçek kuzey) "izlemeye çalıştığı" düz hattı belirten bir kavram. Amerikan sistemini kullanan ülkelerde course, Britanya sistemini kullanan ülkelerde track olarak ...