Ana Türkçe veya Proto Türkçe, Türkî diller ailesinin Oğuz ve Oğur branşlarına ayrılmadan önceki dönemlerine ait hipotezsel bir dildir.

Ana Türkçe

Ana Türkçe veya Proto Türkçe, Türki diller ailesinin Oğuz ve Oğur branşlarına ayrılmadan önceki dönemlerine ait hipotezsel bir dildir. Dilbilimde proto dil, mevcut veriler birleştirilerek 'yeniden oluşturulmuş' bir dildir. Proto öneki "ilk" ve "en eski"anlamlarına gelir. Proto bir dil, belirli bir dönemdeki konuşma dili ile birebir aynı olmayabilir. Eski doğu Türkçenin Runik, Uygur ve Mani belgeleri yeniden oluşturulma çalışmalarında anahtar rol oynarken Çuvaş ve Hazar dilleri gibi Eski Batı dilleri ile ilgili belgeler yetersizdir. Neolitik Devrim denen dönemde oluşan sosyo-dilsel şartlar, bugün bildiğimiz anlamda dillerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Proto Türkçe bu dönemde ortaya çıkmış bir dil ise üst limiti MÖ 4500-4000 yıllarıdır. Eğer Proto Türkçeden daha eski bir dil, örneğin Proto Altay dili varsa, Proto Türkçe bu dil çözüldüğü zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Proto Türkçenin alt zaman limiti ise mevcut Türki dillerle ilgili ilk verilere rastlanılan zamanlar yani MS ilk binyılın ortalarıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar