Ana Türkçe

Kısaca: Ana Türkçe veya Proto Türkçe, Türkî diller ailesinin Oğuz ve Oğur branşlarına ayrılmadan önceki dönemlerine ait hipotezsel bir dildir. ...devamı ☟

Ana Türkçe veya Proto Türkçe, Türki diller ailesinin Oğuz ve Oğur branşlarına ayrılmadan önceki dönemlerine ait hipotezsel bir dildir. Dilbilimde proto dil, mevcut veriler birleştirilerek 'yeniden oluşturulmuş' bir dildir. Proto öneki "ilk" ve "en eski"anlamlarına gelir. Proto bir dil, belirli bir dönemdeki konuşma dili ile birebir aynı olmayabilir. Eski doğu Türkçenin Runik, Uygur ve Mani belgeleri yeniden oluşturulma çalışmalarında anahtar rol oynarken Çuvaş ve Hazar dilleri gibi Eski Batı dilleri ile ilgili belgeler yetersizdir. Neolitik Devrim denen dönemde oluşan sosyo-dilsel şartlar, bugün bildiğimiz anlamda dillerin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Proto Türkçe bu dönemde ortaya çıkmış bir dil ise üst limiti MÖ 4500-4000 yıllarıdır. Eğer Proto Türkçeden daha eski bir dil, örneğin Proto Altay dili varsa, Proto Türkçe bu dil çözüldüğü zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Proto Türkçenin alt zaman limiti ise mevcut Türki dillerle ilgili ilk verilere rastlanılan zamanlar yani MS ilk binyılın ortalarıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkçe
6 ay önce

azınlıklar da Türkçeyi ana dilleri olarak kullanır. 2006 yılında yürütülmüş bir araştırmaya göre Türkçe, Türkiye'de yaşayan nüfusun %84'ünün ana dilidir. Geriye...

Türkiye Türkçesi, Türkiye, Dil, Dilbilim, Ural-Altay Dil Ailesi, Diller, Türk, Osmanlıca, Arapça, Abide, Afganistan, Türk dili, Edebiyat, Orta Asya, Tatarca, Azerice, Türk Dil Kurumu
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları
3 yıl önce

katılımcıları bulunan yarışma. Ana dili Türkçe olan ve olmayanlar için farklı yarışma kategorileri bulunmaktadır. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları bir final...

Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, 1. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, 17 Haziran, 2. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, 2003, 2006, 2007, 3. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatı, 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları
Türkçe rap
6 ay önce

Türkçe sözlü rap müzik ya da Türkçe rap, 1990'lı yılların ortasında ana akım medyada görünürlük kazanmış bir müzik türüdür. Amerika'dan Almanya'ya gelen...

Türkçe Dilbilgisi
3 yıl önce

Ana Hatları ile Türk Grameri, İstanbul. Banguoğlu, Tahsin (1959), Türk Grameri I: Sesbilgisi, TDK, Ankara, 306 s. Banguoğlu, Tahsin (1986), Türkçenin...

Türkçe Ezan
6 ay önce

Türkçe ezan, orijinali Arapça olan ezanın Türkçe sözlerle, makamına uygun şekilde seslendirilmesidir. Türkçe ezan bahsi Türkiye tarihinde; Türkçülük, dili...

Türkçe ezan, 16 Haziran, 18 Temmuz, 1931, 1932, 1933, 1950, 22 Ocak, 30 Ocak, ezan, Türkçe, İslam, Namaz
Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
6 ay önce

Türkçesi sözler, sözün Türkçedeki çağdaş yazımı (TDK tarafından önerildiği gibi) ve çağdaş Türkçe karşılığı verilmiştir. * Yeni Türkçe karşılıklarıyla birlikte...

Türkçe Rock Top 20
6 ay önce

dergisinin ve internet sitesinin Billboard Türkçe Rock Top 20 listesinde bir numara olmuş şarkıların listesidir. "Sen Anla" - Özlem Tekin (10 hafta) "İhtimal"...

Türkçe (anlam ayrımı)
4 yıl önce

kullanımları Çağatayca, Eski Özbekçe, Türkî. Türkçe: Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda, ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından...