Ankara Muharebesi

Kısaca: Ankara Muharebesi, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 28 Temmuz 1402 tarihinde yapılan muharebe. ...devamı ☟

Ankara Muharebesi
Ankara Muharebesi

Ankara Muharebesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ankara Savaşı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara Antlaşması (1921)
2 yıl önce

ileri götürmesi mümkün olmamıştı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ve Sovyet Rusya ile Ankara Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması,...

Ankara Antlaşması (1921), 1921, 20 Ekim, Ankara Antlaşması, Fevzi Çakmak, Misak-ı Milli, Moskova Antlaşması, Sakarya Zaferi, Sevr Antlaşması, T.B.M.M, Türk-Fransız Cephesi
Ankara (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Osmanlı vilayetiydi. Ankara (isim), Ankara şehrinin tarihi adları hakkında bir madde. Ankara Okulu Ankara Hükûmeti Ankyra Muharebesi, MÖ 240 yılında Antiokus...

Eyüp Muharebesi
6 yıl önce

Eyüp Muharebesi, 15 Haziran 1410 tarihinde, 1402 Ankara Muharebesi sonrası Fetret Devri'ne giren Osmanlı Devleti'nin, Padişah Yıldırım Bayezid'in oğulları...

Ankara
2 yıl önce

olan Ankara şehri ve Frigyalıların başkenti Gordion, il sınırları içinde yer alır. Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'e yenik düştüğü Ankara Muharebesi Çubuk...

Ankara, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kocatepe Camii, İ. Melih Gökçek, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa, 1923, Hititler, Kurtuluş Savaşı, 1920
Gümrü Muharebesi
5 yıl önce

Gümrü Muharebesi, 7 Kasım 1920'de Ankara Hükûmeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında yapılan savaştır. Savaş Türk Ordusu'nun Gümrü'yü almasıyla...

İkinci İnönü Muharebesi
2 yıl önce

İkinci İnönü Muharebesi, 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında İnönü yakınlarında gerçekleşen muharebe. Birinci İnönü Muharebesi'nden kazanç sağlayamayan...

Sakarya meydan muharebesi
2 yıl önce

mühim bir muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılır. İsmail Habip Sevük, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemini,...

Türk Kurtuluş Savaşı
Ankara (isim)
2 yıl önce

kullanılan resmî ad, Selçuklular'da "Ankara", İlhanlılar döneminde "Engürü" ve "Engüriye", Osmanlı Devleti'nde "Engürü" ve "Ankara" olmuştur. Osmanlılar'da 16...