Antik çağ ya da Antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ'a kadarki zaman dilimindeki belirgin kültürel ve siyasi olayları konu alır. Her ne kadar bu bitiş tarihi (erken Orta Çağ) büyük oranda göreceli olsa da, çoğu Batılı akademisyenler Batı Roma İmparatorluğu'nın 476'daki çöküşünü antik Avrupa tarihinin (geleneksel olarak kabul edilmiş) sonu olarak tanımlarlar.

Antik

Antik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Antik

Antik

İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

Antik

ilkçağdaki büyük uygarlıklarla, özellikle eski yunan ve roma uygarlıklarıyla ilgili olan.

Antik

Almanca Antik kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. antik, eski

Antik

Almanca Antik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(der) n. ancient, person who lived in the distant past

Antik

Türkçe Antik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ancient, very old, antique, archaic; old-fashioned; from another period, hoary adj. antique; archaic

Antik

Almanca Antik kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
antiek

Antik

Almanca Antik kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. antique, ancien

Antik

Almanca Antik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. antico

Antik

Almanca Antik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. antiguo

Antik

Türkçe Antik kelimesinin Fransızca karşılığı.
antique

Antik

Türkçe Antik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. antik

İlgili konuları ara

Yanıtlar